5 EUR

Posebne izdaje
Uredila: Bojana Cvejić
©Maska, Ljubljana, 2003

Posebne izdaje

Bojana Cvejić (ur.): Collect-if

5 EUR

Zbornik Collect-if je dokument projekta Collect-if, ki je nastajal od marca do novembra 2003. Beremo pisma, refleksije, dnevniške zapiske, skice, spremljamo dvome, odločitve in stiske ustvarjalcev kolektiva. Zbornik ima več razdelkov: Vabilo k projektu, Prvi sestanek, V Medani (Napotki kako formirati anarhistični kolektiv), Predstavitev (Pregled zgodovine umetniških kolektivov), Izhodišča in materiali ter Izpolnjevanje zadanih nalog.

Collect-if je krenil spomladi 2003 kot ustvarjalna platforma za refleksijo različnih razsežnosti kolektivnosti v sodobnih scenskih umetnostih in družbi. Že v izhodišču je bil načrtovan kot mednarodna koprodukcija, s produkcijskimi in kreativnimi potenciali iz različnih ustvarjalnih okolij. K projektu so bili povabljeni poleg ožje ekipe tudi teoretiki z različnimi pogledi na probleme kolektivnosti v tistem teoretskem polju, ki ga v humanistiki v najširšem spektru raziskuje polje t. im. študij performansa in performativnosti ali ‘performans studies’. Projekt se je razvijal v kolektivu ali Collect-if-u, s stalno refleksijo potencialnih in realnih hierarhičnih vzorcev, ki ponavadi omogočajo uravnoteženo distribucijo odgovornosti pri kolektivnem delu in ki hkrati ustvarjajo transferna razmerja in centre vednosti, da bi se delo izpeljalo v okvirih produkcijskih pogojev in zahtev. Kje je v tem procesu kolektiv in kje je bil in bo Collect-if? Odgovor si bo mogoče ogledati tudi v Ljubljani.

Posebne izdaje
Uredila: Bojana Cvejić
©Maska, Ljubljana, 2003

Kazalo

COLLECT-IF #1
The project proposal

COLLECT-IF #2
1st meeting

INTERMEZZO
Avant Medana

COLLECTIF-IF #3
Introduction

COLLECT-IF #4
Propostitons and materials

COLLECT-IF #5
Steering a course

Knjižne zbirke