19 EUR

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 33
Urednika zbirke: Janez Janša, Amelia Kraigher
17 x 24 cm
©Maska, Ljubljana, 2012
ISBN 978-961-6572-32-3

Zbirka TRANSformacije

Hibridni prostori umetnosti

19 EUR

Knjiga prinaša raziskavo hibridnih prostorov umetnosti, ki so se v slovenskih uprizoritvenih, scenskih in performativnih umetnostih razprli v zadnjih dveh desetletjih. Hibridni prostori umetnosti so obravnavani kot odprt teritorij možnosti, na katerem heterogene umetniške prakse zavestno iščejo pozicije vmesnosti na izmuzljivih mejnih, robnih območjih, pri tem pa stopajo v nepredvidljive povezave z obstoječimi estetskimi kodi, družbenimi in kulturnopolitičnimi okoliščinami ter ekonomskimi interesi.

Dramaturška nit, ki povezuje razprave o izbranih primerih hibridnosti, vodi iz tradicionalnih mest umetnosti (kot so gledališča, galerije, muzeji itd.), preko alternativnih in marginalnih prizorišč, v širši družbeni in socialni prostor. Pri tem zarisuje lok v smeri od kritičnih uprizoritvenih in performativnih praks, ki reflektirajo aktualna družbenopolitična vprašanja, do umetniških del, ki izhajajo neposredno iz družbenih okoliščin in razvijajo nove modele javnosti.

Razprave Blaža Lukana, Alda Milohnića, Barbare Orel, Katarine Podbevšek, Mojce Puncer, Maje Šorli, Karmen Šterk, Tomaža Toporišiča, Gašperja Trohe, Eve Vrtačič in Nadje Zgonik evidentirajo značilnosti sodobne umetnosti, ob tem pa zaznamujejo obrat od estetskega k postestetskemu.

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 33
Urednika zbirke: Janez Janša, Amelia Kraigher
17 x 24 cm
©Maska, Ljubljana, 2012
ISBN 978-961-6572-32-3

Kazalo

HIBRIDNOST SODOBNEGA GLEDALIŠČA IN SCENSKIH UMETNOSTI
Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha

JEZIKOVNI HIBRIDI V SODOBNIH SLOVENSKIH UPRIZORITVENIH PRAKSAH
Katarina Podbevšek

GLEDALIŠČE KOT NEDOKONČANA ARHITEKTURA – HIBRIDNI PROSTORI PERFOMATIVNIH PRAKS
Tomaž Toporišič

POLITIČNO GLEDALIŠČE NA MEJI MED UMETNIŠKIM IN DRUŽBENIM POLJEM
Gašper Troha

VPRAŠANJE IZVIRNOSTI: TRAVMATIČNA TOČKA GLEDALIŠČA IN PERFORMANSA NA PRELOMU TISOČLETJA
Barbara Orel

HIBRIDNE SOČASNOSTI MAJE DELAK IN LUKA PRINČIČA
Maja Šorli

POLITIČNI BODIARTISTIČNI PERFORMANSI IVETA TABARJA
Blaž Lukan

PREDAVANJE-PERFORMANS MED UMETNOSTJO IN ZNANOSTJO
Aldo Milohnić

INSTITUCIONALIZACIJA KOT UMETNIŠKA PRAKSA
Nadja Zgonik

UMETNOST V SOCIALNEM PROSTORU: PARALELNE STRATEGIJE, PARTICIPATIVNE PRAKSE, STREMLJENJA V SKUPNOST
Mojca Puncer

9/11 KOT DOGODEK UMETNOSTI
Karmen Šterk, Eva Vrtačič

Knjiga v javnosti

O hibridnih umetniških praksah
intervju
Radio Slovenija / ARS program / Oder / 30. 4. 2013
»Hibridi so, pravzaprav, drugo ime za križance. Za križance med neistovrstnimi pojavi. Izraz pravzaprav izvira iz biologije, na področju družboslovja in humanistike pa ga prav tako uporabljamo za poimenovanje neistovrstnih pojavov. Se pravi pojavov, ki nastopajo v prostorih nekje vmes. Naše glavno vodilo je bilo tako raziskovati prostore vmes. Prostore, ki se vzpostavljajo med posameznimi področji umetnosti, med njihovimi različnimi formati, zvrstmi, značilnostmi, strukturnimi značilnostmi, metodologijami. Gre za raziskovanje med posameznimi umetniškimi področji ne eni strani in znanstvenimi disciplinami na drugi strani ter na kakšne načine so v zadnjih dveh desetletjih nanje vplivale tudi nove tehnologije in mediji.«
Barbara Orel

Knjižne zbirke