16,28 EUR

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 19
Urednik zbirke: Janez Janša
©Maska, Aksioma, 2006

Zbirka TRANSformacije

Ivana Ivković in Janez Janša(ur.), Demokino – Virtual biopolitical agora

16,28 EUR

Knjiga DemoKino – Virtual Biopolitical Agora ni le dokumentacija umetniškega projekta, ampak čitanka v besedi in sliki, nadaljevanje projekta DemoKino – virtualna biopolitična agora Davida Grassija, anti-zabavnega interaktivnega filma, ki se odvija glede na odločitve gledalcev.

DemoKino je virtualni parlament, ki ga je deloma navdihnil škandal “pianisti” v italijanskem parlamentu, ko je nekaj poslancev glasovalo v imenu svojih odsotnih kolegov, in ki skozi aktualne filmske parabole omogoča volivcem (udeležencem) odločanje o vprašanjih, ki so – paradoksalno – postali bistvo moderne politike: vprašanje življenja – splav, kloniranje, terapevtsko kloniranje, privatizacija vode, copyleft, evtanazija, gensko spremenjeni organizmi, istospolna poroka.

DemoKino – virtualna biopolitična agora je knjiga, za katero je Dejan Dragosavac Ruta ponovno naredil dizajn vizualnih in tekstualnih materialov prvotnega DemoKino projekta, spremna besedila, ki umeščajo ta umetniški izdelek v teoretični, umetniški in socialni kontekst, pa so prispevali Antonio Caronia, Marina Gržinić, Leonardo Kovačević, Bojana Kunst, Tomislav Medak, Petar Milat in Aldo Milohnič

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 19
Urednik zbirke: Janez Janša
©Maska, Aksioma, 2006

O avtorjih

Janez Janša je medijski umetnik, performer in producent, ki živi v Ljubljani od leta 1995. Njegovo umetniško delovanje nosi močne socialne konotacije, prepoznavno pa je predvsem zaradi intermedijskega pristopa. Janša je avtor številnih videov, predstav, instalacij, dokumentarnih filmov in medijskih projektov. Med njimi so I Need Money to Be an Artist (1996), Brainscore – breztelesna komunikacija (z Darijem Kreuhom, 2000), Problemarket.com – Borza problemov (z Igorjem Štromajerjem, 2001), strojZOIS – vaš elektromehanski mecen! (2003) in DemoKino – virtualna biopolitična agora (2003-06). Je soustanovitelj in član Kolektiva BAST ter odprte raziskovalne platforme za intervencije v javni prostor SilentCell Network (2003 – ). Janez Kanša je soustanovitelj in umetniški vodja neprofitne kulturne organizacije Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti v Ljubljani, ki se ukvarja s produkcijo, predstavitvami in distribucijo projektov, ki se poslužujejo prednosti, ki jih za raziskovanje struktur sodobne družbe ponujajo nove tehnologije. Zavod Aksioma osredotoča na umetniško produkcijo, ki se loteva raziskovanja družbenih, političnih, estetskih in etičnih vprašanj, pri čemer uporablja internet kot nekakšno kreativno delavnico za izmenjavo in distribucijo idej in znanja. Janša sodeluje z umetniki, muzeji, institucijami, fundacijami, galerijami in festivali širom po svetu. Predava in vodi delavnice na univerzah in institucijah sodobne umetnosti.

Ivana Ivkovič

Ivana Ivković študira na Oddelku za dramaturgijo Akademije za gledališke umetnosti v Zagrebu. Je članica uredniškega odbora Frakcija – časopisa za uprizoritvene umetnosti, sodeluje pa tudi s Tretjim programom Hrvaškega radia, s Centrom za dramsko umetnost ter s številnimi publikacijami. Je glavna koordinatorka projekta Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000, ki ga skupaj organizira osem zagrebških neodvisnih kulturnih organizacij s področja scenskih umetnosti, novih medijev, vizualnih umetnosti, arhitekture in teorije. Kot dramaturginja sodeluje z dvema zagrebškima neodvisnima skupinama – oour (plesne produkcije: orangecut (2004), To be Confirmed (2005)) in BADco. (produkcije: Deleted Messages, Fleshdance (2004), raziskovalni projekt …2005…shared space (2005)).

Kazalo

Welcome to today’s voting session, a note from the editors

Bill#1: Cloning

1 Bojana Kunst: Virtual Biopolitical Parliament, Davide Grassi’s DemoKino
Bill#2: Water Privatization

2 Antonio Caronia: Paradoxes of Democracy
Bill#3: Same Sex Marriage [49]

3 Petar Milat: The Relations of Biopolitics
Bill#4: Genetically Modi∫ ed Organisms

4 Aldo MilohniÊ: Dialogism in Biopolitical Agora
Bill#5: Therapeutic Cloning

5 Marina GræiniÊ: Abstraction, evacuation of resistance and sensualisation of emptiness 
Bill#6: Abortion [110]

6 Leonardo KovaËeviÊ: The Movie and the Proletarianization of Life
Bill#7: Copyleft [125]

7 Tomislav Medak: Democracy Disassembled
Bill#8: Euthanasia [140]

8 The central point of everything is not man, but rather the survival of the system

∞ An interview with Davide Grassi by Domenico Quaranta

Knjiga v javnosti

D. Grassi v sodelovanju z Masko Ljubljana izdal knjigo DemoKino
TV Maribor / V objektivu / 23. 5. 2006
»Pri tem projektu gre za nekakšne analize stanja reprezentatnivne parlamentarne demokracije, protokole skozi katere se soočamo z določenimi vprašanji, pri tem projektu natančneje prav z biopolitičnim vprašanjem.«_Davide Grassi

Nataša Rižnar: Praznina aktualnih političnih procedur
Večer / 20. 5. 2006
DemoKino s simulacijo demokratičnega odločanja lucidno pokaže na sindrome sodobne politike, kaže na nekatere paradokse aktualnega demokratičnega odločanja, ki »se zdi danes vedno bolj daleč od izvornega antičnega pojmovanja politike in političnega uvida, dobljenega z javnim delovanjem«, ugotavlja Kunstova.

Knjižne zbirke