19 EUR

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 14
Naslov izvirnika: Agonistics. Thinking the World Politically
Prevod: Aleksandra Rekar
Spremna beseda: Peter Klepec
12 x 19 cm
© Maska, Ljubljana, 2015

Zbirka Mediakcije

Chantal Mouffe: Agonistika. Misliti svet politično

19 EUR

V delu Agonistika: misliti svet politično (Agonistics: Thinking the World Politically) Chantal Mouffe opravi svojevrstno inventuro koncepta agonistične politične teorije, ki jo je razvijala vrsto let in temelji na predpostavki, da politično mišljenje terja prepoznanje ontološke dimenzije radikalne negativitete, ki je dialektično ni možno razrešiti, pa tudi ne doseči celostne objektivnosti.

Mouffe v svoji teoriji nameni osrednjo in afirmativno vlogo konfliktu, ki ga razume kot predpogoj za vključitev Drugega; ključna koncepta njene politične misli ostajata »agonistika« in »hegemonija« radikalne demokracije na poti do zagotavljanja temeljnih človekovih pravic, svobode in enakosti za vse.

V pričujoči knjigi Chantal Mouffe teoretsko sondira mednarodne odnose, strategije radikalnih politik, prihodnost Evrope in politike umetniških praks ter hkrati pokaže, kako agonistična politika v mnogih okoliščinah, kjer se alternative zdijo nemogoče, nakazuje možnosti za spremembe. Ob preučevanju kozmopolitizma, postoperaizma in različnih konceptov mnoštva se Chantal Mouffe zavzema za večpolaren svet kulturnega in političnega pluralizma.

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 14
Naslov izvirnika: Agonistics. Thinking the World Politically
Prevod: Aleksandra Rekar
Spremna beseda: Peter Klepec
12 x 19 cm
© Maska, Ljubljana, 2015

Demokracija kliče po konfrontaciji

»Za agonistični pogled je središčna kategorija demokratične politike »tekmec«, nekdo, s katerim deliš zvestobo demokratičnim načelom »svobode in enakosti za vse«, medtem ko se na drugi strani ne strinjaš z njihovo razlago. Tekmeca se borita med seboj zato, ker želita, da bi njuna interpretacija načel postala hegemonska, vendar pri tem ne postavljata pod vprašaj legitimnosti nasprotnikove pravice do boja za zmago njegovega načela. Takšno spopadanje tekmecev vzpostavi »agonistični boj«, ki je pogoj za vitalno demokracijo. […] Dobro delujoča demokracija kliče po konfrontaciji demokratičnih političnih stališč. Če tega ni, vselej obstaja nevarnost, da bo demokratični spopad zamenjal spopad nezdružljivih moralnih vrednot ali esencialističnih oblik identifikacij. Prevelik poudarek na konsenzu – skupaj z odporom do spopadov – vodi v apatijo in v nezadovoljstvo s politično participacijo. To je tudi razlog, zakaj liberalnodemokratska družba kliče po razpravi o možnih alternativah.« (Chantal Mouffe, Agonistika)

Kazalo

KAJ JE AGONISTIČNA POLITIKA?
Agonistični model
Agonizem in antagonizem
Etika ali politika

KAKŠNO DEMOKRACIJO ZA VEČPOLARNI AGONISTIČNI SVET?

Institucionalni pacifizem Norberta Bobbia
Kakšno demokracijo za večpolarni agonistični svet?

AGONISTIČNI PRISTOP K PRIHODNOSTI EVROPE

Skupinske identitete
Evropska integracija
Evropa narodov ali Evropa regij?
Kakšno demokracijo: posvetovalno ali agonistično?
Evropska alternativa neoliberalizmu

RADIKALNA POLITIKA DANES

Kritika, ki kliče po umiku
Kritika, ki kliče po hegemonskem sodelovanju
Imanentizem proti radikalni negativiteti
Komunizem ali radikalna demokracija?

AGONISTIČNA POLITIKA IN UMETNIŠKE PRAKSE

Agonistični javni prostori
Protihegemonske intervencije Alfreda Jaara
Umetniški aktivizem
Muzeji in institucije
Umetniki kot organski intelektualci

SKLEP

Nov tip aktivizma?
Agonistični pristop
Demokracija ali predstavništvo?

POGOVOR S CHANTAL MOUFFE

DELOVATI, DELOVATI POLITIČNO, ZATO SMO TU!

O avtorici

Belgijska teoretičarka Chantal Mouffe je profesorica političnih ved na Univerzi Westminster v Londonu. Predavala in raziskovala je na številnih univerzah po Evropi ter Severni in Južni Ameriki; danes je eno vidnejših imen svetovnega neomarksističnega prizorišča. Uredila je več odmevnih knjig, med drugim Gramsci and Marxist Theory (Routledge in Kegan Paul, 1979), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community (Verso, 1992), Deconstruction and Pragmatism (Routledge, 1996) in The Challenge of Carl Schmitt (Verso, 1999). Skupaj z argentinskim filozofom Ernestom Laclauom je napisala delo Hegemonija in socialistična strategija: k radikalni demokratični politiki (Verso, 1985; slovenski prevod Partizanska knjiga, 1987). Je avtorica knjig The Return of the Political (Verso, 1993), The Democratic Paradox (Verso, 2000), On the Political (Routledge, 2005) in Agonistika: misliti svet politično (Verso, 2013; Maska, 2015).

Foto: Mario Mertens

Knjiga v javnosti

Jela Krečič: Kako živeti v neharmonični družbi
Delo / 19. 7. 2016
Mouffe ne varčuje s kritikami na račun neoliberalizma, zavrača tako politiko kot ekspertno dejavnost za določena področja (še posebej ko pride do ekonomije in trga) kakor podrejenost kulture in kreativnih industrij diktatu kapitala.

Žiga Valetič: Agonistika
Bukla / 13. 6. 2016
Belgijska profesorica in politična teoretičarka Chantal Mouffe v Agonistiki zareže v enega ključnih vprašanj sodobne demokracije – v njeno funkcionalnost. /…/ Glavni mehanizem vitalne demokracije najde v pozitivnem konfliktu, ki nasprotniku, drugače mislečemu tekmecu, ne spodbija legitimnosti pravice do boja za zmago za njegova načela, temveč ga izziva in premaguje z vse bolj jasno izraženimi argumenti.

Knjižne zbirke