25 EUR

Zbirka Posebne izdaje
Urednik zbirke: Janez Janša
262 strani,
©Maska, Ljubljana, 2014
ISBN 978-961-6572-36-1

Posebne izdaje

MISperformance: essays in shifting perspectives

25 EUR

MISperformance: essays in shifting perspectives je zbirka esejev, ki se ukvarjajo s paleto kulturnih, organizacijskih, tehnoloških, ekoloških, političnih performansov s poudarkom na vzrokih in posledicah  neuspeha (misfire), napačne predstave (misconception), napačnega pripoznanja (misrecognition), napačnega imenovanja (misnaming), neprimernosti (misfitting) itn.

Vidiki in vplivi MISperformance, ki lahko izzovejo motnje, popačenja, spremembe, izjalovitve, če že ne kar katastrofe v različnih sferah zasebnega in družbenega življenja, vključno z estetskimi in političnimi praksami, so raziskani v luči njihovih potencialno regresivnih, celo tragičnih izidov, in odporne, celo transgresivne učinkovitosti ter odsotnosti ali opustitve kakršnegakoli vzroka v ali za performans.

Zbirka Posebne izdaje
Urednik zbirke: Janez Janša
262 strani,
©Maska, Ljubljana, 2014
ISBN 978-961-6572-36-1

Odlomek iz knjige

MIS- marks the minute of performance when it finds itself beyond the already normative staging as well as just liminal state; when its course is obstructed and evident pragmatics – at least in the MIS-moment – is missed.”

“Misperformance lurks in the wings of every performance as its defining, therefore constitutive in-/di-/sub-/per-version.”
Marin Blažević and Lada Čale Feldman

Kazalo

Introduction
Marin Blažević and Lada Čale Feldman
Misperformance in Four Acts

Part I
Inverted / Reverted Concepts and Theories
Morana Čale
“Performance” as Cryptonymy:
the Economy of Failure in Critical Theory

Jon Mckenzie
Posthuman Misperformance:
BP and the Flight of the Whooping Cranes

Carol Becket
The Space Between What Is and What Wants to Be:
The Abandoned Practice of Utopian Thinking

Sophie Nield
Past Imperfect, Future Tense
On History as Discarded Practice

Ana Vujanović
Second-hand Knowledge
(In Slalom through Yugoslav Cultural-artistic Space)

Part II
MIS-incorporations, MIS-presentations, MIS-spectatorships
Arseli Dokumacı
Misfires that Matter:
Habitus of the Disabled Body

Lada Čale Feldman
The Lecture and its Infelicities:
Recovering Goffman’s Legacy for (Mis)Performance Studies

Joe Kelleher
On Misattention

Part III
MIS(sing)-aesthetics, ethics, politics 
Annalisa Sacchi
Mi(s)mesis, or the Theatrical Way to the Stars

Edward Scheer
Recomposing the Social Drama:
Myra’s Olympic Snafu

Maaike Bleeker
Challenging forth the Truth:
Rabih Mroué’s On Three Posters.
Reflection on a Video-performance

Nicolas Salazar Sutil
404, the Performativity of Error:
with Insights into Cyber-errorism in Internacional
Errorista and Electronic Disturbance Theatre

Part IV
Shifting MISperformativity
Branislav Jakovljević
Continuous and Endless Mistake:
(Every House has a) Door on Perpetual War

Laurie Beth Clark & Michael Peterson
MisTopian Performance

Ric Allsopp
Walking Backwards

P.A. Skantze
Shift Epistemologies:
Gap Knowledge

Contributors

Knjižne zbirke