15 EUR

Posebne izdaje
Sonja Vilč: Collective Improvisation
Odgovorni urednik: Gregor Moder
© Sonja Vilč, Ljubljana, 2015
176 strani, mehka vezava
ISBN 978-961-6572-41-5

Posebne izdaje

Sonja Vilč:
Collective Improvisation

15 EUR

Collective Improvisation je fascinanten vpogled v nekatere najbolj revolucionarne ideje in pristope h gledališču, umetnosti in življenju, ki so jih razvili pionirji moderne gledališke improvizacije, in prikaže, kako njihovi improvizacijski principi odpirajo alternativne možnosti filmskega ustvarjanja in razumevanja filma.

V knjigi avtorica ne prečka samo meje med gledališčem in filmom, temveč ju obogati tudi z družbeno in politično analizo ter kritično ovrednoti kolektivno improvizacijo kot kulturni fenomen, umetniško prakso, estetsko in politično stališče, ki temeljito spodnaša ustaljena dojemanja človeškega (so)bivanja in (so)delovanja.

Posebne izdaje
Sonja Vilč: Collective Improvisation
Odgovorni urednik: Gregor Moder
© Sonja Vilč, Ljubljana, 2015
176 strani, mehka vezava
ISBN 978-961-6572-41-5

Kazalo

UVOD
Kolektivna improvizacija v kontekstu uprizoritvenih umetnosti

GLEDALIŠČE
Korenine in nauki moderne gledališke improvizacije
Keith Johnstone
Metoda in filozofija improvizacije
Kako razviti zgodbo
O vsebini in nadzoru
O moških in ženskah
Johnstonova kritika uporabe improvizacije v praksi
Theatresports
Viola Spolin
Chicago, začetki
Del Close

FILM
Kolektivna improvizacija v filmu: kako in zakaj
Pet gledališč – različni pristopi k filmski improvizaciji
Kaj je improvizacijski film?
Izhodišča, struktura in svoboda
Vloga igralcev
Kaj, pa tudi zakaj / Téma
Vloga režiserja
Vloga snemalca/direktorja fotografije
Luč
Zvok
Glasba
Vizualni aspekti filma: kostumi, maska in scenografija
Montaža
Gledalci

ONKRAJ
Obljuba improvizacije

Predstavitev knjige

udeleženci / datum / prizorišče

O avtorici

Sonja Vilč je igralka, gledališka ustvarjalka in raziskovalka na področju teorije kulture. Je soustanoviteljica Kolektiva Narobov in redno sodeluje z gledališko-umetniškim kolektivom Ljud. Z obema kolektivoma je gostovala ter poučevala igralske in improvizacijske tehnike širom Evrope, v ZDA, Kanadi in Avstraliji. Živi v Berlinu, kjer je na Univerzi Humboldt dokončala doktorat na temo učinkovitosti v umetnosti in politiki.

Knjižne zbirke