Revija Maska

Vsaka številka časopisa Maska je posvečena določeni tematiki. Poleg prispevkov k izbrani tematiki časopis ponuja tudi intervjuje z umetniki in teoretiki, recenzije predstav in knjig, članke o skritih pojavih v sodobnih scenskih umetnostih, izsledke raziskav itd. Izhaja trikrat letno kot dvojna številka. Naroči se na revijo Maska