6 EUR

Revija Maska, Letn. XXI, št. 101–102 (jesen 2006)
Odgovorni urednik: Janez Janša

Revija Maska

Artivizem

6 EUR

Pričujoča številka Maske pod naslovom Artivizem je nadaljevanje in nadgradnja teoretskih tekstov o praksah, ki bi jih lahko pogojno označili za artivistične. Hkrati revija predstavlja tudi del pobude The Fama, treh ex-Yu časopisov (Frakcija, Maska, TKH) in je prispevek k naraščajoči množici besedil, ki se tako ali drugače ukvarjajo z aktivističnimi in umetniškimi praksami ter povezujejo politično akcijo s performativnimi strategijami. Politični in performativni potencial sodobnih aktivističnih in umetniških praks tako ostaja spodbudna tema, ki vabi k prihodnjim analizam.

“Ko analiziramo prostore, ki jih uporabljajo v direktnih političnih akcijah v javnih prostorih, moramo najprej opozoriti na tveganost poskusa, da bi te fenomene povezovali bodisi z gledališčem bodisi z ritualom, razen ko gre za metaforično rabo teh izrazov. A kljub temu poznamo mnogo direktnih akcij, ki spominjajo na agitpropovski in gverilski performans. Obe metodi sta del zgodovine gledališča 20. stoletja: njun namen je ozavestiti publiko o določeni politični ali družbeni situaciji kakor tudi boj za osvoboditev kakega ljudstva ali skupine.« (Uvodnik, Aldo Milohnič)

Revija je bila javno predstavljena tudi kot uvodno predavanje v seminar sodobnih scenskih umetnosti v klubu Cankarjevega doma, kjer je mag. Aldo Milohnić predaval o konceptu »artivizma« in o izbranih primerih javnih dogodkov, ki bi jih lahko označili za »artivistične«, sogovornica dr. Tatjana Greif pa je predavala o povezavah med gejevsko-lezbičnim gibanjem in umetniško akcijo ter pri tem izhajala iz razvoja gejevsko-lezbičnega »umetniškega aktivizma« v ZDA od 80. let 20. stoletja naprej (npr. Guerrilla Girls, ACT UP, Lesbian Avengers, DAM!, Fierce Pussy itn.) in ta gibanja povezala z nekaterimi podobnimi aktivističnimi praksami v Sloveniji.

Revija Maska, Letn. XXI, št. 101–102 (jesen 2006)
Odgovorni urednik: Janez Janša

Kazalo

Maja Breznik Družbeni
histrionizem in artivizem

Polonca Lovšin
Simbolne strategije preživetja. Intervju z Michaelom Rakowitzem

Tatjana Greif
Teroristi ulice: lezbična in gejevska umetnost kot aktivizem

Klemens Gruber
Igranje v javni sferi

Hito Steyerl
Ornament multitude

Aldo Milohnić
Dialogičnost v biopolitični agori

Bojana Kunst
Sodelovanje in prostor

Oliver Marchart
V službi stranke. Kratka genealogija umetnosti in kolektivnega aktivizma

Gerald Raunig
Gledališče divjih hord današnjega dneBeti Žerovc, Kurator in levičarska politizacija sodobne likovne umetnosti

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske