Revija Maska, Letn. VIII, št. 1–2 (zima 1999)

Revija Maska

Gestus

Pričujoča številka revije Maska prinaša tipkopis predavanja Roberta Wilsona v Cankarjevem domu , 16. januarja 1999, ter pismo Christopherja Knowlesa, v katerem razlaga, kako je srečal Roberta Wilsona. George Banu piše o Grotowskem –članek objavljamo ob smrti velikega poljskega geldališkega inovatorja. Intervju z Mirjano Miočinović je naredil Blaž Lukan, z Bojanom Jablanovcem pa se je pogovarjal Emil Hrvatin.

Osrednja tema številke je pojem gestusa pri Brechtu. Urednik temata Aldo Milohnić je vanj vključil temeljne tekste na to temo (Benjamin, Pavis, Barthes, Scarpetta, Eagleton, Bishop, Diamond,Wright, Strehler, Berger, Milohnić), vključno z izbranimi Brechtovimi besedili. Mojca Kranjc je sestavila pregled uprizoritev Brechta v slovenskih gledališčih.

Revija Maska, Letn. VIII, št. 1–2 (zima 1999)

Kazalo

Robert Wilson
1. ALI STE ŽE BILI TUKAJ? 2. NE, TUKAJ SEM PRVIČ. Predavanje Roberta Wilsona v Cankarjevem domu.

Christopher Knowles:
PISMO. Ponatis pisma enega ključnih virv in sodelavcev Roberta Wilsona.

Georges Banu
GROTOWSKI, ODSOTNOST PRISOTNOSTI (Banu piše o vplivu Grotowskega skozi njegovo odsotnost iz gledališke produkcije)

Mirjana Miočinović
V BEOGRADU JE NESPODOBNO HODITI V GLEDALIŠČE (Z eno najboljših poznavalk Artaudovega teatra, teoretičarko in neusmiljeno kritičarko srbske realnosti se je pogovarjal Blaž Lukan)

Bojan Jablanovec
REŽISER OD IGRALCA ZAHTEVA NJEGOV HIMEN (O Artaudu in Brechtu, o konceptualnem in mainstream gledališču, o akademiji in recepciji Brechta se je z Bojanom Jablanovcem pogovarjal Emil Hrvatin)
BRECHT/GESTUS

Aldo Milohnič
UVOD/v/BRECHT/gestus

Bertolt Brecht
O GESTIČNI GLASBI

Bertolt Brecht
FRAGMENTI O GESTUSU

Walter Benjamin
ŠTUDIJE K TEORIJI EPSKEGA GLEDALIŠČA

Patrice Pavis
IZOSTROVANJE POJMA GESTUS

Patrice Pavis
BRECHTOV GESTUS IN NJEGOVE PREOBRAZBE V SODOBNIH UPRIZORITVAH

Roland Barthes
DIDEROT, BRECHT, EISENSTEIN

Guy Scarpetta
BRECHT IN ARTAUD

Terry Eagleton
BRECHT IN RETORIKA

Philip E. Bishop
BRECHT, HEGEL, LACAN: BRECHTOVA TEORIJA GESTUSA IN PROBLEM SUBJEKTA

Elin Diamond
BRECHTOVSKA TEORIJA/FEMINISTIČNA TEORIJA. GESTIČNI FEMINISTIČNI KRITIKI.

Elisabeth Wright
RAZLAŠČANJE BRECHTA. PLESNO GLEDALIŠČE PINE BAUSCH.

Giorgio Strehler
GESTUS

Matjaž Berger
BRECHT- AGENTURA AVANTGARDNEGA PARADOKSA

Aldo Milohnić
GESTIČNO GLEDALIŠČE

Mojca Kranjc
UPRIZORITVE BRECHTA V SLOVENSKIH GLEDALIŠČIH
PREDSTAVE, KNJIGE, DOGODKI

Sergej Pristaš & Primož Jesenko
DVA MILERJEVA BAALA (O beograjski izpred desetih let in najnovejši ljubljanski režiji Baala Edvarda Milerja)

Barbara Pušič
ROJSTVO MASKE IZ DUHA DVAJSETIH (Prihodnje leto bo minilo 80 let od ustanovitve prve Maske. Objavljamo prvi del pregleda zgodovine slovenske gledališke periodike.)

Jana Pavlič
MEDNARODNI INŠTITUT MEDITERANSKEGA GLEDALIŠČA

Emil Hrvatin
DILETANT DETEKTOR Š. VEVARJA (Še ena priročniška izdaja o zgodovini slovenskega gledališča)

INŠTITUT ZA KREPITEV VIDMARJANSKE SAMOZAVESTI (v Inštitutu ZKVS merijo stopnjo vidmarjanske samozavesti kritikov scenskih umetnosti)

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske