5 EUR

Revija Maska, Letn. XVIII, št. 80–81 (pomlad–poletje 2003)
Odgovorna urednica: Petra Pogorevc

Revija Maska

Gledanje in vizualno

5 EUR

Ta številka revije Maska prinaša tematski blok Gledanje in vizualno (urednica temata je Maaike Bleeker), nadaljuje temo Nova evropska dramatika (podrobno razdelano v številki 5-6(70-71)/ 2001, urednica temata Petra Pogorevc) z intervjujem s hrvaško dramatičarko Ivano Sajko ter se dotika teatrov na margini…

“Gledanje, to je delovanje oziroma funkcija vidnega čuta, ni zgolj operacija, ki naj bi nam omogočala dojemanje “danega”, “vidnega” sveta. Čedalje močnejša je zavest o neizogibni prepletenosti gledanja in “vizualnosti”, to je historično specifičnih manifestacij vizualnega doživljanja, zavest, ki jo je mogoče zaznati na zelo raznolikih področjih, opozarja na nujnost historične in kulturne kontekstualizacije gledanja,” pravi v uvodu v Gledanje in vizualno Maaike Bleeker.

Revija Maska, Letn. XVIII, št. 80–81 (pomlad–poletje 2003)
Odgovorna urednica: Petra Pogorevc

Kazalo

Maaike Bleeker: Uvodnik

Freddie Rokem: kako gledamo? Konstrukcije gledalca v sodobnem gledališču

Patricia Portela: Igralec veliko lažje postane dramska oseba kot dramska oseba igralec

Franck Bauchard: Gledališče kot aparat za gledanje

Maakie Bleeker: Moški / ženska, fantazija / resničnost: Edwardova zrcaljenja III

Christošher Balme: Prizorišča pogleda: Podoba, telo in medij v sodobnem gledališču

Jeroen Peeters: Ni časa videti. Zapiski psevdogledalca »héâtre élévision« Borisa Charamtza

Maaike Bleeker: Prebivalci jame in postmodernosti: Vprašanje ontologije

Stefanie Weinner: Horizont, vidno in nevidno

Katharina Adamenko: Telo teksta: Izzivanje pojmov gledanje in vizualnost z izzivanjem tistih, ki gledajo.

NAZAJ K VIZUALNEMU IN GLEDANJU

Marina Gržinić: Novi performativnosti in procesualnosti naproti

Rok Vevar: V ponedeljek bo konec sveta

NOVA EVROPSKA DRAMATIKA

Petra Pogorevc: Govor je orožje. Pogovor s hrvaško dramatičarko Ivano Sajko.

TEATER MARGINE

Ana Duša & Amelia Kraigher: Urbana gledališča

Maša Gedrih: Neulovljiva gledališča

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske