2 EUR

Revija Maska, Let. XVI, št. 70–71 (poletje–jesen 2001)
Urednica: Petra Pogorevc

Revija Maska

Nova evropska dramatika

2 EUR

Nova številka Maske na 128 straneh poleg vrste informativnih člankov in kritiških odmevov na aktualne uprizoritve prinaša tudi obsežen tematski blok o fenomenu nove evropske dramatike, ki ga je uredila Petra Pogorevc.

O tem, da dramatika sperme in krvi pravzaprav pomeni gledališko poravnavo starih dolgov, na uvodnih straneh razmišlja Rok Vevar, ki se milenijski dramatiki približuje v luči neposrednega televizijskega prenosa zloglasnega newyorškega poka na kanalu CNN: “Fenomen dramatike sperme in krvi je gledališka poravnava starih dolgov. Dramska gledališka konvencija se je v zadnjem stoletju večkrat odzvala z močno obrambo. To je navsezadnje logično, saj je gledališče v dvajsetem stoletju doživelo več usodnih šokov: izumi novih medijev so mu neprestano hodili v zelje in dramatika, ki se je literarno etablirala šele pred slabimi štiristo leti (prve knjižne izdaje Jonsonovih in Shakespearovih dram 1623. leta), je v drugi polovici 20. stoletja – na podlagi Saussurovih, Wittgensteinovih in poststrukturalističnih raziskav jezika – nenadoma opustila rabo govora (Handke, Beckett). A ena glavnih značilnosti dramatike zadnjih petdesetih let je med drugim ta, da govori o tem in še po tem, (ka)ko ji je zmanjkalo besed. Kakor hitro zaide v polja sporočljivosti, postane banalna in moralistična, postane nekakšen neenakovreden tekmec “družbi spektakla”, ki si je podvrgel njen tisočletni modus operandi. Zato je treba novejše dramske fenomene brati preko (malo preveč dobesednega razumevanja) Wittgensteinovega izreka, da se neizrekljivo kaže, kar pomeni v kontekstu dramske zgodovine – preko radikalnih dramskih eksperimentov Becketta in Handkeja.”

Na lov za izgubljeno realnostjo se poda Barbara Orel, ki ob izboru domačih uprizoritev nove evropske dramatike piše o tem, kdaj četrta stena v teatru ne prepriča več oziroma zakaj si mora vsaka doba na odru ustvariti svoj lastni realizem. Po obeh oseh jezika do Razdejanih & Razmadežne spleza Petra Pogorevc, ko sledi odmevu bosanskega pekla v delih Sarah Kane; izmuzljivega urbanega spleena, ki v dramah novih angleških avtorjev nadomesti enosmerni družbeni angažma iz šestdesetih let, pa se loteva Martina Šiler. Da je v slovenski dramatiki tudi v času, ko sta drama in gledališče ponovno postala trend, še vedno moč zaslediti kronično odsotnost dialoškega diskurza, utemeljuje Diana Koloini, določene premike iz literature v prakso pa v slovenskih dramah že opaža Matej Bogataj. V tej številki najdete napovedi vseh uprizoritev nove evropske dramatike v slovenskih gledališčih, si postrežete s kopico naslovov tematskih internetnih strani, preberete obširna intervjuja z dramatikoma Davidom Harrowerjem in Evgenijem Griškovcem ter ekskluzivni pogovor z utemeljiteljem »gledališča na gobec«, londonskim teatrologom in kritikom Aleksom Sierzem. Da se naš pogled ne bi zaustavil le na Zahodu, smo posebno pozornost namenili tudi evidenci aktualnega stanja v sodobni dramatiki Srednje in Vzhodne Evrope. Kakšni motivi in teme so v devetdesetih obsedali generacijo, ki se v poznih petdesetih, ko se je z britanskega otočja proti ostali Evropi v gnevu oziral prvi val jeznih mladeničev, ni še niti rodila? Kakšne dramaturške strategije in oblikovne inovacije se zrcalijo v novi pisavi, do katere mere je vzhod posvojil trende z zahoda, v kakšni obliki po padcu berlinskega zidu v dramatiko stopa družbeni angažma?

Revija Maska, Let. XVI, št. 70–71 (poletje–jesen 2001)
Urednica: Petra Pogorevc

Kazalo

Rok Vevar
WHAM! BANG! BLASTED! & OTHER GREATEST HITS

Barbara Orel
ISKANJE IZGUBLJENE REALNOSTI: FIKCIJSKA MREŽA HIPERREALNEGA SVETA

Petra Pogorevc
RAZDEJANI IN RAZMADEŽNA: PO OBEH OSEH JEZIKA DO BOSANSKE VOJNE

Katja Praznik & Saša Goropevšek
KO NOŽI ZAREŽEJO V TREBUH JEZIKA. Intervju z Davidom Harrowerjem.

Martina Šiler
URBANI SPLEEN: BRITANSKA DRAMATIKA KRVI IN SPERME

Petra Pogorevc
TUDI JAZ NISEM TAKOJ SPREGLEDAL. Intervju z Aleksom Sierzem.

Aleš Vaupotič
GLEDALIŠČE V OBDOBJU INTEGRIRANIH MEDIJEV

Anne Ubersfeld
SODOBNO FRANCOSKO GLEDALIŠČE JE GLEDALIŠČE BESEDE

Despina Angelovska
MLADA FRANCOSKA PISAVA: DEJANJE UPORA ZOPER SVET PODOB

Frauke Meyer-Gosau
DELO! LJUBEZEN! OBUP! NOVA NEMŠKA DRAMATIKA SKUŠA OPISATI DRUŽBENE TEGOBE

Knut Owe Arnzten
MED TRADICIJO IN INVENCIJO: MLADI NORVEŠKI DRAMATIKI

Jovan Ćirilov
ŽELEZNO OBDOBJE RUSKE DRAMATIKE (odlomki)

Amelia Kraigher
NOČEM SEDETI ZA MIZO Z RUSKIMI DRAMATIKI. Intervju z Evgenijem Griškovcem.

Katarzyna Wielga
IZ PTIČJE PERSPEKTIVE V ŽABJO. MLADI POLJSKI DRAMATIKI.

Juraj Šebest
ONKRAJ PETIH ČUTOV. MLADI SLOVAŠKI DRAMATIKI

David Drozd
IRONIJA IN IGRIVOST. MLADI ČEŠKI DRAMATIKI.

Sándor L. István
ČUDEŽI IN RAZOČARANJA. MLADI MADŽARSKI DRAMATIKI

Hrvoje Ivanković
ODRAZ VRTINCA. MLADI HRVAŠKI DRAMATIKI.

Ivana Đilas
SAMONIKLI. MLADI SRBSKI DRAMATIKI.

Jelena Lužina
KRIZNA GENERACIJA. MLADI MAKEDONSKI DRAMATIKI.

Diana Koloini: SODOBNA SLOVENSKA DRAMATIKA: ODSOTNOST DIALOŠKEGA DISKURZA

MARTINA ŠILER
DO IDENTITETE SKOZI DRAMSKO FORMO. Intervju z Marinko Poštrak.

MATEJ BOGATAJ
SODOBNA SLOVENSKA DRAMATIKA: OD LITERATURE K PRAKSI

Martina Šiler
KROG BO TREBA ZAVRTETI VEČKRAT. Intervju s Samom Strelcem.

Ana Perne
NOVE UPRIZORITVE NOVE DRAMATIKE V NOVI SEZONI. DODATEK.
PREDSTAVE

Nana Milčinski
ENERGIJA VELIKE GMOTE (Kagami odsev Tanje Zgonc)

Thomas Irmer
V ODSEVU MODERNE (Faust Petra Steina)

Martina Šiler: NASPROTJA. Ob dveh predstavah Bojana Jablanovca (Lenora in Evropa).

Aleš Vaupotič
OTROK IN KONJ VS. NOVI HISTORIZEM (Rozmanov Hamlet v režiji Daria Varge in Shakespearov Othello v režiji Eduarda Milerja)

KNJIGE

Aldo Milohnić
POSTDRAMATIZEM? (Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater)

Katja Praznik
COMMUNITY THEATRE (Eugene van Erven: Community Theatre. Global Perspectives)
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Jedrt Jež, Barbara Orel: POTREBA PO GLEDALIŠČU NI NEKAJ SAMOUMEVNEGA. Pogovor z Borutom Veselkom in Marinko Poštrak.

Amelia Kraigher & Matej Bogataj: POGOVORI Z IGRALCI (Tine Oman, Vesna Jevnikar, Darja Reichman, Matjaž Višnar, Pavel Rakovec Rači, Rok Vihar, Vesna Pernarčič, Vesna Slapar)

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske