5 EUR

Revija Maska, Letn. XX. št. 94–95 (jesen–zima 2005)
Odgovorna urednica: Bojana Cvejić

Revija Maska

Odprto delo

5 EUR

Tretja številka revije Maska v tem letniku je posvečena problematiki odprtega dela. Kritična izhodiščna točka številke, ki jo je tokrat uredila Bojana Cvejić, je bil pregled pomensko nabitih in precenjenih atributov odprtosti, fleksibilnosti in mobilnosti; raziskovanja, laboratorija in procesne naravnanosti kot načinov produkcije; percepcije/recepcije gledalstva, skupnosti, mreženja in samo-organizacije kot okvirov distribucije del. Rezultat tega pregleda je heterogeno odprta številka, z žanrsko pestrim izborom besedil, ki ga sestavljajo prispevki umetnikov, teoretikov in kulturnih delavcev in ki razkriva institucionalno nasičenost področja, hkrati pa nakazuje tudi nove možnosti afirmativnih opredelitev do pojma odprto delo.

Revija Maska, Letn. XX. št. 94–95 (jesen–zima 2005)
Odgovorna urednica: Bojana Cvejić

Kazalo

Bojana Cvejić
UVODNIK

Bojana Cvejić & Ana Vujanović
DPRTO DELO – ali ima dandanes pravico do teorije?

Petra Sabisch
MALI INVENTAR PARTITUR

Pirkko Husemann
FUNKCIONIRANJE FUNKCIJ THOMASA LEHMENA

Pirkko Husemann
SLOVAR PREOBREMENJENIH IZRAZOV

Mårten Spångberg
NEPRIMERLJIVO – NADALJNJA DIFERENCIACIJA POJMOV

1990s Χ 1960s
Bojana Cvejić
INTERPRETIRANJE DEL BREZ DEL Pogovor s Christophom Waveletom.

Mette Ingvartsen
PRAKTIČNEMU RAZUMEVANJU TEORIJE NAPROTI

Ana Vujanović
ODPRTOST 60. LET 20. STOLETJA KOT ZAPRTOST 90. LET IN DESETLETJE PO LETU 2000: DISKURZIVNA(E)PAST(I) NEDAVNIH PRAKS ALTERNATIVNEGA GLEDALIŠČA V BEOGRADU

Goran Sergej Pristaš
ODSTOPANJA IN NJIHOVA OČITNOST

Dieter Lesage
PORTRET UMETNIKA KOT DELAVCA

Tara Herbst, Teodora Tabački, Nicolas Siepe
ASSEMBLY INTERNATIONAL: govorice

Mary Zournazi
»HOJA KOT NADZOROVANO PADANJE« Odlomki iz intervjuja z Brianom Massumijem

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske