10 EUR

Revija Maska, Letn. XXV, št. 127–130 (pomlad 2010)
Odgovorni urednici: Barbara Orel in Bojana Kunst

Revija Maska

Procesi dela in sodelovanja v sodobnih scenskih umetnostih – skupna dvojna številka revij Amfiteater in Maska

10 EUR

Procesi dela in sodelovanja v sodobnih scenskih umetnostih – skupna dvojna številka revij Amfiteater in Maska

Pred vami je skupna številka dveh slovenskih revij – že leta 1920 ustanovljene revije Maska in prve znanstvene revije za gledališče in scenske umetnosti na Slovenskem Amfiteater (z letnico nastanka 2008) –, ki v premislek ponuja raziskovalni fokus o Procesih dela in sodelovanja v sodobnih scenskih umetnostih.

Številka je izšla iz vabila k razpravam, ki ga je pred dvema letoma razpisala revija Amfiteater in s katerim je avtorje povabila k reflektiranju raznovrstnih oblik umetniških sodelovanj v razmerju do širšega družbenega, kulturnega in političnega prostora. Izbor razprav, prispelih na uredništvo, se je v povezavi z revijo Maska razširil v celotno številko. Uredništvi obeh revij sta namreč v Procesih dela in sodelovanja prepoznali enkratno priložnost, da pripravita atraktivno številko, ob tem pa druga drugi omogočita razširitev svojih ciljnih krogov bralcev tako doma kot v tujini. Obe reviji si prizadevata na svojih straneh vzpostaviti forum za pretok idej, avtorskih stališč in pogledov v širšem mednarodnem prostoru. Amfiteater je že v prvem letniku pripravil številko v povezavi z Delovno skupino za zgodovinopisje, ki deluje v okviru Mednarodne zveze za gledališke raziskave (International Federation for Theatre Research). Maska skupno številko z Amfiteatrom pridružuje izdajam, ki jih je pripravila skupaj z mednarodnim festivalom Mesto žensk in dunajsko plesno platformo Tanzquartier ter revijami Ekran, Formart, Frakcija (FAMA), Performance Research, sodelovala pa je tudi pri letni publikaciji TEAM Network (mreži revij s področja sodobnih umetnosti).

Veseli nas, da smo sodelovanje, o katerem smo v obeh uredništvih razmišljali in si ga obetali že od ustanovitve Amfiteatra pred dvema letoma, uresničili prav ob reflektiranju Procesov dela in sodelovanja, ob tem pa nemara odprli tudi možnosti za perspektivne povezave med umetniki in raziskovalci slovenske in mednarodne gledališke skupnosti.

Za uredniška odbora revij Amfiteater in Maska

Barbara Orel in Bojana Kunst

Revija Maska, Letn. XXV, št. 127–130 (pomlad 2010)
Odgovorni urednici: Barbara Orel in Bojana Kunst

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske