5 EUR

Revija Maska, Letn. XX, 90–91 (pomlad 2005)

Revija Maska

Scena akcije, scena misli

5 EUR

Maska z naslovom Scena akcije, scena misli se v osrednjem tematskem bloku Scena akcije ukvarja s preizpraševanjem performativnosti različnih političnih protestnih gibanj in akcij, ki hote ali nehote “estetizirajo” politiko oziroma se vzpostavljajo kot “politizirani” umetniški dogodki.

Aldo Milohnić v članku Artivizem in Tanja Lesničar-Pučko v članku Vatentat na cerkev ali meje cerkvenega umetniškega kreda analizirata predvsem slovenske primere tovrstnih akcij, medtem ko se Susan Leigh Foster v članku Koreografije protesta ukvarja zlasti z mestom in pomenom telesa v tovrstnih akcijah. Članek Inke Arns jemlje v precep strategijo afirmacije kot odpora v različnih medijsko aktivističnih projektih.

Drugi tematski blok Mislec na odru s člankom Miška Šuvakovića Teoretski performans vzpostavlja obeležje tega pojma skozi različne performativne prakse 20. stoletja. Sledita mu intervjuja Andreje Kopač s Juanom Dominguezom in Ivano Müller, ki s svojima predstavama ponujata dva različna primera “teoretiziranja” na sceni. Masko zaključuje blok Družba spektakla, v katerem objavljamo članka Leva Krefta o povezavi med telenovelo in melodramo in Jureta Stojana o terorističnem scenariju in gledališču terorizma.

Revija Maska, Letn. XX, 90–91 (pomlad 2005)

Kazalo

SCENA AKCIJE
Aldo Milohnić
Artvizem

Tanja Lesničar-Pučko
Vatenat na cerkev ali meje cerkvenega umetniškega kreda?

Susan Foster
Koreogradije protesta

Inke Arns
Afirmacija in/kot odpor: O strategiji subverzivne afirmacije v zdajšnjih medijskoaktivističnih projektih (skupaj z nekaj zgledi s področja sodobnega performansa)

MISLEC NA ODRU
Miško Šuvaković
Teoretski performans

Andreja Kopač
I.M. = Če si zunaj logike jezika, si v bustvu malo nor (intervju z Ivano Mueller)

Andrej Kopač
Preprosto iščem nekaj drugega (intervju z Juanom Dominguezom)

DRUŽBA SPEKTAKLA
Jure Sotjan
Teroristični scenarij in gledališče terorizma

Lev Kreft
Melodrama in telenovela

Igor Delorenzo Omahen
Fotograf.

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske