10 EUR

Letn. XXVI, št. 143–144 (zima 2011)
Odgovorna urednica: Maja Murnik
ISSN 1318-0509

Revija Maska

Sodobna umetnost in nove družbene paradigme II.

10 EUR

Če smo si na začetku letošnjega leta zadali nalogo razširiti polje zanimanja Maske in ga eksplicitno misliti v gibljivih presečiščih sodobnih umetniških (uprizoritvenih in novo- ter intermedijskih) praks, filozofije, družbe, kulture, znanosti in tehnologij, jih reflektirati in včasih problematizirati, se te vodilne niti držimo tudi v zadnji letošnji številki. Vpetost sodobne umetnosti v različne okvire, zlasti spremenjene družbene, ekonomske in tehnološke, je glavna tema drugega dela teoretskega bloka »Sodobna umetnost in nove družbene paradigme« (prvi del je izšel v prejšnji številki Maske), ki ga je pripravil Janez Strehovec. Poleg prevoda pomembnega teksta sopotnika frankfurtske šole s konca dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki ima veliko povedati tudi za današnji čas in s katerim presegamo občasno slovensko prevodno zamudništvo, so v blok vključeni še štirje izvirni teksti, ki se lotevajo različnih vidikov sodobne umetnosti in njenih družbenoekonomskih kontekstov.

Podobno bi lahko rekli za prispevka Bojana Andjelkovića in Tomaža Toporišiča. Prvi, ki z definiranjem tehnodispozitivov projekta Noordung Dragana Živadinova na svojevrsten način obeležuje dejstvo, da je Živadinov, eden najvidnejših in najizvirnejših slovenskih ustvarjalcev, na sceni že nekaj časa; letos namreč mineva 25 let od prve uprizoritve njegove prelomne predstave Krst pod Triglavom. Toporišičev članek pa odgovarja na vprašanje, kakšne možnosti so nam na voljo po razglasitvi konca postmodernizma in kakšni so (vsaj zasilni) odgovori na to paradoksalno situacijo.

Številko sklepata dve recenziji/refleksiji. Prva se loteva teoretskega prvenca Mojce Puncer z naslovom Sodobna umetnost in estetika, v katerem se avtorica knjige osredotoča na slovensko sodobno umetnost; druga izpod peresa Pie Brezavšček pa premišljuje o več gledaliških predstavah zadnjega časa, ki na različne načine reflektirajo otroštvo in otroškost.

V skladu z vodilno temo je vizualno gradivo tokratne Maske nastalo s pomočjo trilateracijskega sledenja posameznikove geografske pozicije v prostoru. Gibanje po prostoru je bilo delno funkcionalno in delno zavestno taktično, kar je več kot očitno pri vizualizaciji uporabljenih podatkov. Ne povem, kdo se je gibal in taktiziral, niti tega, ali je bil človek ali kura.

Toliko za zdaj. Čao.

Maja Murnik

Letn. XXVI, št. 143–144 (zima 2011)
Odgovorna urednica: Maja Murnik
ISSN 1318-0509

Kazalo

Janez Strehovec: Abstraktni ornamentni gibi v ravnih črtah in zankah (Uvodna predstavitev)

Siegfried Kracauer: Ornament množice

Jaimie Baron: Subvertirane intence in možnost za »najdeno« kolektivnost v delu Mass Ornament Natalie Bookchin / Subverted Intentions and the Potential for “Found” Collectivity in Natalie Bookchin’s Mass Ornament

Mojca Puncer: Sodobna umetnost – znanilka novih družbenih paradigem?

Janez Strehovec: Umetniško delo v času viharjev na finančnih trgih

Teorije uprizoritvenih praks
Bojan Andjelković: Tehnodispozitivi konceptualnega časovnega stroja Noordung

Tomaž Toporišič: Kako pristopiti k umetnosti v post … in post-post … dobi

Recenzije, refleksije
Petja Grafenauer: Užitki in spoznanja ob branju akademsko nečistega prvenca (Mojca Puncer: Sodobna umetnost in estetika, 2010)

Pia Brezavšček: Postajanje-otrok gledališča. Vloga otroškega amaterizma in performativne infantilnosti v sodobnem gledališču in plesu

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske