Svet revije: Branko Grubar, Andrej Hieng, Peter Jovič, Janez Karlin, Rudi Šeligo, Bojan Štih, Veno Taufer, Dušan Tomše, Ivo Urbančič

Glavni urednik: Tone Peršak

Odgovorni urednik: Peter Božič

Uredniški odbor: Darka Ceh, Vladimir Kocjančič, Igor Likar, Peter Militarov, Jernej Novak, Žarko Petan, Slavko Pezdir, Jelena Sitar, Rudi Šeligo, Veno Taufer, Matjaž Zupančič

Revija Maska

številka 2, leto 1986

“V sodobnih družbah, kjer imajo vsi pravico in tudi možnost, da nastopajo v javnem življenju in se pojavljajo kot ustvarjalci kulturnih vrednot, pri-pada standardni idiom vsem, ne le izbrancem. Ker pa imajo ljudje poleg javnega nastopanja še druge komunikacijske potrebe, imajo prav tako pravico, da s sebi enakim neobvezne komunicirajo tudi dru-gače. Pri tem uporabljajo organski idiom, saj je člo­vekova naravna kžnja, da se istoveti z govornim okoljem, s katerim oziroma v katerem komunicira. Zato mora človek imeti dve izrazni možnosti, in ti sta: organski in standardni govorni idiom. Ta-ke vrste bilingvizem po nobeni teoriji ne povzroča motenj, saj sta oba tipa glede na funkcijo, zlasti pa glede psihičnih odnosov do jezikovnih oblik jasno razmejena. Z druge strani pa se oba tipa med seboj tudi oplajata Organski idiom je neizčrpen rezervo-ar gradiva za standardni idiom. Prikličimo si v pred-stavo kakšno neposredno pripoved, ki smo jo poslu-šali v nan!čju. Kar kipela je od polnosti poimeno-vanj, frazeologije, metafor, pregovorov, primerjav in oblik, bogastva stavčne intonacije in duhovitih stavčnih poudarkov in pomenov. To nas ne bi sme· Jo presenetiti, saj je organski govor nabit z vsebino in energijo stoletnega razvoja.”

Jože Fafangel

Celotno številko revije si lahko preberete tukaj.

Svet revije: Branko Grubar, Andrej Hieng, Peter Jovič, Janez Karlin, Rudi Šeligo, Bojan Štih, Veno Taufer, Dušan Tomše, Ivo Urbančič

Glavni urednik: Tone Peršak

Odgovorni urednik: Peter Božič

Uredniški odbor: Darka Ceh, Vladimir Kocjančič, Igor Likar, Peter Militarov, Jernej Novak, Žarko Petan, Slavko Pezdir, Jelena Sitar, Rudi Šeligo, Veno Taufer, Matjaž Zupančič

Kazalo

TEATROLOGIJA

Andrej Inkret
Konstituitivna določila dramskega/gledališkega besedila

Jože Faganel
Sinteza besedila in glasu

Denis Poniž
Prolegomena k  zgodovini slovenske povojne gledališke kritike

Peter Božič: Razvoj gledališke literature in (Gledališkth sredstev v slovenskem gledališču

Edi Majaron
Lutkovna umetnost -integralni del gledališke kulture

KRITIKA

Aleš Berger
Trikoitiranje (z napako)

Jure Gantar
Gledališka poetika Drage Ahačič

Jure Gantar
Jan Kott in hermenevtično gledališče

ODZIVI

Vlado Krušič
Zagrebško pismo -Kako iz brezobličnosti

Radoslav Lazič
Teatrographia Yugoslavica -gledališka dokumentaristika in informatika

Žarko Petan
Od Leonidika do Hamleta

Emil Frelih
Dramska umetnost Nove Zelandije

Žarko Petan
Novice iz tujine

POGLEDI

Charles Marowitz
O mojih lopovskih kolegih, o nekaterih še posebej

Alenka Zupančič in Alen Ožbolt
Metastaza

Alenka Zupančič
Govor in identifikacija

Vili Ravnjak
Estetika vaje političnega gledališča

Tine Hribar
Babilonstvo retrogardizma

Metka Zobec
Nekaj malega o češkem (praškem) gledališču v  prvih desetletjil1 tega stoletja

Igor Ukar
Gledališče ikon in emblemov

Vladimir Skrbinšek
Spomini

AKTUALNO

Prostorska stiska AGRFT

GLEDALIŠKA VZGOJA

Marjan Belina
Vsebinske in programske usmeritve

BIBLIOGRAFIJA

Za leto 1985

BESEDILO

Milan Jesih: Triko

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske