6 EUR

Maska, let. XXIV, št.119-120
Odgovorna urednica: Katja Praznik

Revija Maska

Strategije proti zankam nadzora – Nekaj ljudi in trenutkov taktične resničnosti

6 EUR

Izšla je nova številka revije Maska, Strategije proti zankam nadzora – Nekaj ljudi in trenutkov taktične resničnosti, ki so jo uredli Marko Peljhan, Katja Praznik in Mojca Puncer. Številka je namenjena odpiranju tematskega prostora na izredno ostrem križišču med umetniško-aktivističnimi praksami, kapitalom, družbenimi sistemi nadzora in regulacije ter znanostjo.

S teksti, intervjuji in manifesti priznanih teoretikov in akterjev polja tatkičnih medijev, kot so Geert Lovink, Konrad Becker, Brian Holmes, Graham Harwood idr., tako kartira teren, na katerem bi se prepoznale konture vloge taktičnih medijev in njihovih razmerij do družbenega, političnega in znanosti.

Številka se osredotoča na konceptualni niz, ki obsega pojmovni pregled in definicijo kreativnih metod za refleksijo in konstrukcijo družbenih fenomenov, nekaj primerov dobrih praks doma in v tujini ter refleksijo vloge kibernetične znanosti danes.

Maska, let. XXIV, št.119-120
Odgovorna urednica: Katja Praznik

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske