10 EUR

Maska, letn.. XXIV, št.. 125–126, jesen 2009

Revija Maska

Umetnost, družbenost in čustvovanje

10 EUR

Na področju humanistike v zadnjih letih naraščajo tendence po preučevanju in raziskovanju čustvovanja. Zlasti v Severni Ameriki teoretski krogi govorijo o »afektivnem obratu«, analogno z lingvističnim, kulturnim obratom. V okviru tega afektivnega obrata se raziskovanje čustev in čustvovanja vrti okrog pojma afekt, ki postaja neke vrste vozlišče med telesom in čustvi oziroma sinteza obojega, kar predstavlja plodne teoretske implikacije, ki nadaljujejo rušenje hierarhije uma/razuma v zahodni intelektualni zgodovini.

V zadnji letošnji številki revije Maska torej odpiramo tematiko umetnosti, družbenosti in čustvovanja. V številki, ki sta jo souredili Eda Čufer in Katja Praznik je izbranihnekaj temeljnih besedil, ki pojem afekta povezujejo s sodobno umetnostjo in kulturo ter nakazujejo moč in pomebnost, ki jo človeško čustvovanje prinaša v domeno človeškega delovanja in ustvarjanja. Izbrana besedila predstavljajo predvsem aplikacije koncepta afekta na polje družbe in umetnosti, saj se ukvarjajo zlasti z vprašanji, kako sistem instrumentalizira afekte (Massumi) ter kako se v sodobnih družbenih pogojih neoliberalnega kapitalizma razvijajo novi načini čustvovanja in občutenja (Ngai), kje je v njih moč in potencial za afektivno (Grossberg) ter kako čustvene strukture in pomen afektivnega uprizarjajo umetniki (Čufer).

Maska, letn.. XXIV, št.. 125–126, jesen 2009

Kazalo

Katja Praznik & Eda Čufer Umetnost, družbenost in čustvovanje

Lawrence Grossberg Afekt in popularno

Eda Čufer Čustva in teritoriji: Uvod v Territory 1995, 2006-09

Sianne Ngai Grda čustva

Brian Massumi Avtonomija afekta

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske