6 EUR

Maska, letnik XXII, št. 109–110 (jesen 2007)
Odgovorna urednica: Katja Praznik

Revija Maska

Umetnost pisanja

6 EUR

Osrednja tema zadnje letošnje številke revije Maska obravnava fenomen pisanja za umetnost in zanjo. Številka je nastala iz nuje afirmirati pisanje o umetnosti, ki se skozi načeloma prevladujočo logiko jezika zavzema za materializacijo tekstur sodobne umetnosti ter vprašanj, ki jih ta postavlja pred gledalca. Pisanje kot forma, s katero se vzpostavlja medsebojna komunikacija v skupnosti, je pomembna materialna praksa vsake družbene situacije. A  pisanje za umetnost ni zavezano le refleksiji določene umetniške prakse, temveč pomeni tudi možnost za sprožanje vprašanj in razvijanja dialoške interakcije, ki nastane ob prehodu iz ene forme v drugo.

Fenomen pisanja o umetnosti in zanjo smo v reviji zajeli z več perspektiv. V njej objavljamo prispevke domačih in tujih piscev ter pogled ustvarjalcev na zapise o umetnosti.

Maska, letnik XXII, št. 109–110 (jesen 2007)
Odgovorna urednica: Katja Praznik

Kazalo

PERSPEKTIVE
Andreja Kopač: DaS Ex-periMenT: Pre-giB z Nagi-BoM

FENOMEN
Bojana Kunst
»Zahtevajte nemogoče«: Pisava za umetnost

Ana Vujanović
Undressing Theory

Primož Jesenko
Formiranje politike pogleda (O načinu organiziranja misli)

Andreja Kopač
Poskus lingvistične analize scenarija predstave Show your face!

Karla Železnik
Gledališki list – lakaj odrskih in obodrskih dejavnosti

Alja Bulič
Togost besed gibalne umetnosti?

Katja Praznik in Karla Železnik
Pisanje o umetnosti in zanjo (anketa z ustvarjalci in kritičarko) /

Maks Soršak
Pogled konzumenta

Saša Šavel
Televizija in diskurz umetnosti

STANJE STVARI
Alenka Pirman
Šege in običaji IV

Marko Peljhan
“I’ve got a fever and the only prescription is more cowbell!”

MANIFESTNA SKICIRKA
Ema Kugler
LONTANO……….ali………Kaj bi storil Robert Wilson če……….?

SCENORAMA
Petja Grafenauer Krnc
V znamenju povezovanja in vračanja k umetnini

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske