Jasmina Založnik: Nove performativne umetniške prakse v SFRJ

Seminar sodobnih scenskih umetnosti
2019 – 2020: Odprta vprašanja
Serija javnih predavanj
Nova pošta, 13-01-2020

“V šestdesetih letih prejšnjega stoletja jugoslovanski kulturno-umetniški prostor preplavi kopica svežih umetniških pristopov ter z njimi novih taktik in strategij, s katerimi so te prakse ustvarjale prostor in diskurz. S pojmom novih performativnih umetniških praks poskušam razpreti vezi med poljem vizualne in scenske umetnosti, pri čemer izpostavljam predvsem umetniške prakse, temelječe na telesu. Pri tem razširim pojem termicus specificus nove umetniške prakse, ki ga je vpeljala Catherine Millet, v prostoru SFRJ pa se je ustalil predvsem z razstavo Nove umetniške prakse v Jugoslaviji, 1966-1978 pod kuratorskim vodstvom Marijana Susovskega, oziroma ga s poudarkom performativnosti na eni strani zožim v polju vizualnih umetnosti in na drugi razprem s vključitvijo scenskih umetnosti ter praks, ki se po letu 1978 poslužujejo novih taktih in spremenjenega teoretsko-referencialnega polja.

V predavanju bom preko analize izbranih konkretnih primerov umetniških praks, kuratorskih postopkov, ključnih prostorov uprizarjanja in predstavljanja, teoretskih besedil, uredniških politik progresivnih serijskih publikacij ter mrež med umetniki, pisci in umetniškimi vodji, razpirala vprašanja o pomenu tvorjenja tovrstnih koalicij v specifičnih in spreminjajočih se kontekstih poznega jugoslovanskega socializma. Zanimalo me bo tudi mesto prešitja umetniških praks v različnih obdobjih, možni vzroki in posledice vpeljanih taktik v umetnosti in kulturi, njihovo medsebojno oplajanje in odmiki.”  Jasmina Založnik

Seminar sodobnih scenskih umetnosti
2019 – 2020: Odprta vprašanja
Serija javnih predavanj
Nova pošta, 13-01-2020

Predavanje

Jasmina Založnik / 13-01-2020 / Nova pošta

Odprta vprašanja

Maskin seminar sodobnih scenskih umetnosti 2019–2020: Odprta vprašanja
Serija javnih predavanj
Vsak drugi ponedeljek, ob 19.00, od novembra do konca maja na Novi Pošti

Na Maski z novembrom začenjamo novo sezono za marsikoga izjemno formativen Seminar sodobnih scenskih umetnosti, ki je v preteklosti v Ljubljano pripeljal marsikatero zanimivo teoretičarko ali teoretika in pomagal oblikovati marsikoga doma, ki deluje na področju preseka med teorijo in umetnostjo. Seminar bo letos ponudil platformo, kjer bodo lahko mlajši teoretiki, ki so bodisi bivši seminaristi bodisi so vsaj vsebinsko blizu raziskovanjem teorije na preseku z umetnostjo, tehnologijo, mediji in sorodnimi tereni, v formatu javnih predavanj predstavili svoje trenutne raziskovalne teme. S to gesto bi radi odprli javni prostor za diskusijo o doktorskih in neinštitucionalno potrjenih temah formalnih ali neformalnih mladih raziskovalcev mlajše in srednje generacije, ki pretežno delujejo v prekarnih delovnih razmerjih. Zavedamo se, da bi za razglabljanje o enotni krovni temi morali gostujoči predavatelji, ki delujejo v negotovih pogojih, narediti odvode od svojih primarnih raziskovanj, ki si jih v danih razmerah težko privoščijo, hkrati pa marsikdo nima platforme za predstavitev odprtih vprašanj svojih raziskav, zato smo se odločili vzpostaviti situacijo, kjer bo mogoč vpogled v in prevpraševanje najbolj aktualnega in akutnega raziskovalnega dela mladih teoretičark in teoretikov na preseku med teorijo in umetnostjo. V prvi sezoni jih bo predavalo štirinajst, vsi pa raziskujejo polja sodobnih scenskih umetnosti, sociologije, filozofije, feminizma in širše.

Poglej tudi

 • Zadnji seminarski dogodki
 • Andreja Kopač: Divji predlog vektorske strukture pogleda
 • Ida Hiršenfelder: Arhiv telesa / Telo kot arhiv
 • Primož Krašovec: Po teoriji in ideologiji
 • Jernej Kaluža: Veliki mali človek internetnega podtalja
 • Filozofi in gledališčniki: Uprizarjanje konceptov
 • Družbena koreografija
 • Se nadaljuje …
 • Zbor za bralce in gledalce
 • Estetski režim umetnosti: Razsežnosti Rancièrove teorije
 • Bojana Cvejić: Socialna koreografija proceduralizma
 • Vsi seminarski dogodki