10 EUR

Letn. XXVIII, št. 155–156 (poletje 2013)
Odgovorna urednica: Amelia Kraigher
ISSN 1318-0509

Revija Maska

Gledališče zatiranih. Čas, telo, tekst v teoriji in sodobnem performansu

10 EUR

Pričujoča številka Maske prinaša širok izbor člankov; kar polovica njih pa se kljub različnim pisavam, pristopom k mišljenju in analizi ter raznovrstnosti obravnavanih fenomenov, avtorjev, njihovih del, festivalov … dotika vprašanj emancipatornih in celo političnih potencialov sodobnih gledaliških umetnosti, njihovih pogojev in nenazadnje tudi same refleksije.

Alja Predan na primeru ukinitve Nizozemskega gledališkega inštituta razkriva brutalnost in pogubnost neoliberalnih politik za ves kulturni sektor; pregledna študija o gledališču zatiranih motri razloge za globalno popularnost gledaliških tehnik in metod Augusta Boala; prispevek Danae Theodoridou stopa v dialog s tematsko številko o projektivni časovnosti, ki smo jo izdali lani jeseni, hkrati pa nadaljuje premisleke o ustvarjalnih gestah odpora, ki smo se jim posvetili v naslednji, zimski številki 2012; piše namreč o razumevanjih in praksah ustvarjalnega upiranja (umetnikov) zahtevam sodobnega časa ter o možnostih »ustvarjanja časa«

Tomaž Krpič na primeru izbranih del Danija Ploegerja, Vie Negative in Janeza Janše razmišlja o razmerjih med uprizoritvenimi besedili, telesi in (ob)čut(j)i v sodobnem gledališču in performansu. Raznolike pristope k analizi treh festivalov so prispevali Urška Brodar, Mojca Puncer, André Schallenberg, Jasen Boko in Mark Brown. Številko zaključuje naša stalna rubrika Kritika brez pridevnikov, v kateri obravnavamo svež prevod Pavisove Sodobne režije, ki je izšla pri Knjižnici Mestnega gledališča ljubljanskega.

Amelia Kraigher

Letn. XXVIII, št. 155–156 (poletje 2013)
Odgovorna urednica: Amelia Kraigher
ISSN 1318-0509

Kazalo

LJUBEZEN IN DRŽAVA

Alja Predan
UMETNOST VERSUS KULTURNO PODJETNIŠTVO

GLEDALIŠČE ZATIRANIH

Nika Leskovšek
KOMPLEKS RECEPCIJE GLEDALIŠČA (&) ZATIRANIH

ČAS, TELO, TEKST V TEORIJI IN SODOBNEM

Danae Theodoridou
ZBUJANJE OB PETIH ZJUTRAJ: NEPOMEMBNOST IN POGLED TUJCA KOT PRAKSI UPORA V SODOBNIH ČASIH

Tomaž Krpič
NEKAJ REFLEKSIJ O RAZMERJU MED BESEDILOM, UPRIZORITVENIM TELESOM IN OBČUTJIH V POSTDRAMSKEM GLEDALIŠČU IN PERFORMANSU

FESTIVAL THEATERTREFFEN
BERLIN

 

Urška Brodar
NESKONČNA ZABAVA

FESTIVAL PERFORMA
MARIBOR

Mojca Puncer
O INTELEKTUALNI PROSTITUCIJI IN PERFORMATIVNI UMETNOSTI

FESTIVAL BORŠTNIKOVO
SREČANJE MARIBOR

André Schallenberg
BRAZDE IN GLOBOČINE

Jasen Boko
ZGOŠČENE INTIMNOSTI

Mark Brown
O SLOVENSKEM GLEDALIŠČU: PISMO PRIJATELJA

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV

Nika Arhar
MISE EN SCENE V ISKANJU SVOJE SODOBNE IDENTITETE

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske