6 EUR

Maska, letnik XXIII, št. 113–114, pomlad 2008
Odgovorna urednica: Katja Praznik

Revija Maska

Pasaža pogleda

6 EUR

Pomladanska številka Maske z naslovom Pasaža pogleda prinaša analizo fenomenov, novih pojavov in značilnosti zadnjih sedmih let v slovenskem prostoru uprizoritvenih umetnosti. Osrednja pozornost je namenjena umetniški produkciji in njeni refleksiji sodobnosti ter vprašanju, v kakšnem odnosu je s zeitgeistom. Kljub nezavidljivim produkcijskim razmeram, ki vladajo sferi umetnosti (čemur se ni izognila niti ta številka), je očitno, da je lokalni kontekst ustvaril kar nekaj učinkovitih, opaznih in prodornih umetniških del. Mnoga skozi umetniško formo reflektirajo družbo oziroma konflikt umetnostne sfere s političnim in ekonomskim poljem, ki pa ga širše lahko beremo tudi kot kompleksen problem posameznika, ki vztrajno išče stičišča in točke komunikacije v razpadajoči mreži odnosov. Kajti razpadajo oboji tako mreža odnosov kot vrednostni sistemi sodobnega sveta.

V številki, ki sta jo souredili Karla Železnik in Katja Praznik, priznani slovenski teoretiki in publicisti, kot so Bojana Kunst, Marina Gržinić, Andreja Kopač, Mojca Kumerdej, Mojca Puncer, Blaž Lukan, Tomaž Toporišič, Rok Vevar, osvetljujejo konkretna dela umetnikov (čeprav seveda v njej nikakor ni zajeto celotno polje). Prelomne, opazne točke umetniške produkcije v Sloveniji pa izrisujejo tudi stališča ustvarjalcev, avtorjev, kritikov in producentov.

Maska, letnik XXIII, št. 113–114, pomlad 2008
Odgovorna urednica: Katja Praznik

Kazalo

PERSPEKTIVE
Karla Železnik: Vrtiljak slovenskih pritožb in pohval
Andreja Kopač: O svobodi, vrednotenju in veljavi. Skozi oko ustvarjalcev: »Ti sam si svoj material«
Katja Praznik: »Usklajenost s priložnostmi gibanja«

FENOMEN
Mojca Puncer: “Ženska” ustvarjalnost v Sloveniji: Primer sodobnega plesa
Blaž Lukan: Pritajeno gibanje scene. Gledališče Ivice Buljana
Tomaž Toporišič: Političnost spleta živega in mediatiziranega
Bojana Kunst: Se bo še zgodilo? O možnostih in nemožnostih odpora
Marina Gržinić: Na senčni strani Alp

MANIFESTNA SKICIRKA
Karla Železnik: Nepozabni in inspirativni pogledi

SCENORAMA
Mojca Kumerdej: Večno ponovljivi akord: Ema Kugler
Rok Vevar: Režija onstran scenskih hladnih vojn: Sebastijan Horvat

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske