Revija Maska

številka 1, leto 1985

Dramska knjižnica je bila pred skoraj tridesetimi leti ( 1957) zasnovana kot zbirka dramskih besedil, namenjenih najširšemu krogu bralcev in gledaliških ustvarjalcev. Njenim snovalcem gre zahvala. vsem poznejšim urednikom pa zasluga, da se je zbirka ohranila vse do naših dni in da šteje ta čas 140 naslovov. Skromno in brez velikega pompa je vsa ta leta zapolnjevala vrzel. ki je velike založniške hiše ni· so mogle, ker le del svojega programa odmerjajo dramski literaturi.

Danes je pred vami l. spremenjena Dramska knjižnica,  z  novo vsebino obogatena gledališka revija MASKE. Rezultat dolgoletnih pomislekov o praktični vrednosti zbirke, ki je sčasoma postajala vse bolj in bolj pomanjkljivo nezadostna.

Že pred 10. leti je zdajšnji predsednik gledališkega odbora spodbujal sodelavce Zveze k  zasnovanju gledališke revije, ki naj bi uresničevala zamisel o  enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Iz leta v  leto so se bolj in bolj kazale potrebe po obliki, v kateri bi bila posredovana. ovrednotena ali vsaj omenjena v  trajno neminljivost zapisana gledališka dogajanja in sprotna razmišljanja. Iz  našega skupnega nezadovoljstva v uredniškem odboru. ob sveži vnemi zdajšne strokovne sode-lavce in vsej podpori gledališkega odbora in Združenja gledaliških in lutkovnih skupin Slovenije ter same Zveze je danes realizirana revija. ki ji je dala konkretno podobo vrsta izjemno požrtvovalnih in vsem naših prizadevanjem naklonjenih sodelavcev.

S prvo številko želimo vsi skupaj dati svoj delež k  Borštnikovemu srečanju in letos še posebej počastiti ta praznik slovenskega gledališča. Z njo začenjamo odplačevati dolg vsem ustvarjalnim letom naših gledališč. Zavedamo se, da številka še ne obsega vseh rubrik in tem, ki jih želimo obravnavati, toda od ustanovnega sestanka sredi avgusta je minil šele poldrugi mesec in v  tem času res ni bilo mogoče pridobiti več sodelavcev. Zato naj te besede izzvenijo kot povabilo k  sodelovanju vsem, ki imajo voljo in željo ohraniti trajen dokument naših praktičnih in teoretičnih gledaliških snovanj.

Darka Čeh

Celotno številko revije si lahko preberete tukaj.

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske