Svet revije: Branko Grubar, Andrej Hieng, Peter Jovič, Janez Karlin, Rudi šeligo, Veno Taufer, Ivo Urbančič
Glavni rednik: Tone Peršak
Odgovorni urednik: Peter Božič Uredniški odbor: Darka Ceh, Vladimir Kocjančič, Igor Likar, Peter Militarov, Jernej Novak, Žarko Petan, Slavko Pezdir, Jelena Sitar, Rudi šeligo, Veno Taufer, Metka Zobec, Matjaž Zupančič

Revija Maska

številka 6–7, leto 1987–1988

“Prodor novih umetniških smeri se vedno naj-pozneje izrazi v gledališču. Druge umetniške dejavnosti (glasba, slikarstvo, literatura) so večinoma odvisne od individualnega ustvarjalca. Gledališče pa je zamotana struktura, v kateri se mešajo raz-lične oblike umetniške dejavnosti s specifičnim gledališkim izražanjem, ki ga določajo igralci kot ustvarjalci, a hkrati prenašalci neke druge umetniške dejavnosti (literature), režiser, oder, gledalci. Tako vstopa novo v gledališče prek umetniških dejavno-sti, kot tudi prek specifičnega gledališkega izraza. Spremembe take zapletene zgradbe pa so vedno počasne in se večinoma začnejo pojavljati takrat, ko so drugje že udomačene.

Tretja generacija slovenskih avantgardistov, katere glavni predstavniki so Ferdo Delak, Bratko Kreft in Avgust Cernigoj, je tista, ki je prinesla novo v gledališče. Zato jo lahko imenujemo »Gledališka generacija avantgarde«. Izhaja iz Delakovih teorij-skih in tudi praktičnih gledaliških idej, ki jih razlaga v »Novem odru«, prav tako pa tudi iz Cernigoja in nje-govega konstruktivizma.”
Drago Bajt

Celotno številko revije si lahko preberete tukaj.

Svet revije: Branko Grubar, Andrej Hieng, Peter Jovič, Janez Karlin, Rudi šeligo, Veno Taufer, Ivo Urbančič
Glavni rednik: Tone Peršak
Odgovorni urednik: Peter Božič Uredniški odbor: Darka Ceh, Vladimir Kocjančič, Igor Likar, Peter Militarov, Jernej Novak, Žarko Petan, Slavko Pezdir, Jelena Sitar, Rudi šeligo, Veno Taufer, Metka Zobec, Matjaž Zupančič

Poglej tudi

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

10 EUR

Jugofuturizem

Revija Maska
Letnik XXXV, št. 200cc

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

10 EUR

Aktualnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200bb (jesen 2020)

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

10 EUR

Potencialnosti

Revija Maska
Letn. XXXV, št. 200aa (pomlad 2020)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

10 eur

Re/de-generacija

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 196–197 (poletje 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

10 eur

DSPS 25+

Revija Maska
Letn. XXXIV, št. 195 (pomlad 2019)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

10 eur

Teater in kulturni boj

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 193–194 (jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

10 EUR

O ponavljanju

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 191-192
(poletje-jesen 2018)

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

10 EUR

Feministke pod reflektorji

Revija Maska
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

10 EUR

Estetska revolucija

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 185–186 (jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

10 EUR

Avtonomija plesu

Revija Maska
Letn. XXXII, št. 183–184 (poletje–jesen 2017)

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

10 EUR

Kratka zgodovina Tanztheatra

Revija Maska
Letn. XXXI, št. 181–182 (zima–pomlad 2016/2017)

 • Zadnje Maske
 • Pisanje na sceni, pisanje za sceno
 • Re/de-generacija
 • DSPS 25+
 • Teater in kulturni boj
 • O ponavljanju
 • Feministke pod reflektorji
 • Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba
 • Estetska revolucija
 • Avtonomija plesu
 • Kratka zgodovina Tanztheatra
 • Vse Maske