Ida Hiršenfelder: Arhiv telesa / Telo kot arhiv

Seminar sodobnih scenskih umetnosti
2019 – 2020: Odprta vprašanja
Serija javnih predavanj
Nova pošta / 16-12-2019

Ustavim se v avtomatizmu arhiviranja performansa, da razmislim, kakšen učinek imajo dokumenti žive umetnosti. Konkretno se ukvarjam z arhivom Galerije Kapelica. Opazim, da performans, ki ga doživim v živo, za razliko od naključnega gledanja dokumentacije, pusti drugačen vtis. V čem je razlika?

Ob koncu 20. stoletja smo ponovno prišli_e do ugotovitve, da telo proizvaja znanje, ki ni racionalno ali empirično. Telesno in čutno znanje je pridobilo na svoji družbeni vrednosti, kar v popularni kulturi vodi v razmah skrbi za zdravje, v polju teorije in umetnosti pa predstavlja predvsem ukvarjanje s telesom na binarnih odnosih med človekom in strojem, znanstveno-medicinskim in biološkim organizmom ter na ločitvi reproduktivnosti in seksualnosti. Performativno telo je žensko, nezahodno in odklonsko zaradi seksualnosti, hendikepa, bolezni ali nedominantnih kulturnih nazorov.

Kaj se zgodi s tem telesom, ko ga vzamemo iz območja entropije, nezaključenosti in nejasnosti, ga ohranimo, dokumentiramo, prostorsko razlastimo in institucionaliziramo?

Seminar sodobnih scenskih umetnosti
2019 – 2020: Odprta vprašanja
Serija javnih predavanj
Nova pošta / 16-12-2019

Predavanje

Ida Hiršenfelder / 16-12-2019/ Nova pošta

Odprta vprašanja

Maskin seminar sodobnih scenskih umetnosti 2019–2020: Odprta vprašanja
Serija javnih predavanj
Vsak drugi ponedeljek, ob 19.00, od novembra do konca maja na Novi Pošti

Na Maski z novembrom začenjamo novo sezono za marsikoga izjemno formativen Seminar sodobnih scenskih umetnosti, ki je v preteklosti v Ljubljano pripeljal marsikatero zanimivo teoretičarko ali teoretika in pomagal oblikovati marsikoga doma, ki deluje na področju preseka med teorijo in umetnostjo. Seminar bo letos ponudil platformo, kjer bodo lahko mlajši teoretiki, ki so bodisi bivši seminaristi bodisi so vsaj vsebinsko blizu raziskovanjem teorije na preseku z umetnostjo, tehnologijo, mediji in sorodnimi tereni, v formatu javnih predavanj predstavili svoje trenutne raziskovalne teme. S to gesto bi radi odprli javni prostor za diskusijo o doktorskih in neinštitucionalno potrjenih temah formalnih ali neformalnih mladih raziskovalcev mlajše in srednje generacije, ki pretežno delujejo v prekarnih delovnih razmerjih. Zavedamo se, da bi za razglabljanje o enotni krovni temi morali gostujoči predavatelji, ki delujejo v negotovih pogojih, narediti odvode od svojih primarnih raziskovanj, ki si jih v danih razmerah težko privoščijo, hkrati pa marsikdo nima platforme za predstavitev odprtih vprašanj svojih raziskav, zato smo se odločili vzpostaviti situacijo, kjer bo mogoč vpogled v in prevpraševanje najbolj aktualnega in akutnega raziskovalnega dela mladih teoretičark in teoretikov na preseku med teorijo in umetnostjo. V prvi sezoni jih bo predavalo štirinajst, vsi pa raziskujejo polja sodobnih scenskih umetnosti, sociologije, filozofije, feminizma in širše.

Poglej tudi

 • Zadnji seminarski dogodki
 • Jasmina Založnik: Nove performativne umetniške prakse v SFRJ
 • Andreja Kopač: Divji predlog vektorske strukture pogleda
 • Primož Krašovec: Po teoriji in ideologiji
 • Jernej Kaluža: Veliki mali človek internetnega podtalja
 • Filozofi in gledališčniki: Uprizarjanje konceptov
 • Družbena koreografija
 • Se nadaljuje …
 • Zbor za bralce in gledalce
 • Estetski režim umetnosti: Razsežnosti Rancièrove teorije
 • Bojana Cvejić: Socialna koreografija proceduralizma
 • Vsi seminarski dogodki