19 EUR

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 12
Naslov izvirnika: Il lavoro dell’anima
Prevedel: Gašper Malej
Spremna beseda: Samo Tomšič
© Maska, Ljubljana, 2013

Zbirka Mediakcije

Franco Berardi – Bifo: Duša na delu

19 EUR

Duša na delu je ena najbolj znanih knjig marksističnega medijskega teoretika in aktivista Franca Berardija – Bifa. Doživela je odmevne prevode v petnajst jezikov, v Italiji pa zaradi avtorjeve kritike družbenih, ekonomskih in političnih razmer(ij) ni izšla.

Knjižica, je prvi knjižni prevod kakega Berardijevega dela pri nas. Prinaša historični pregled in analizo radikalne politične misli od 60. let do konca 20. stoletja, s posebnim poudarkom na delavski alienaciji v postindustrijski družbi, ki jo avtor preizpraša skoz neomarksistične, deleuzovske in guattarijevske koncepte, skoz kritično teorijo ter semiotiko. Z njihovo pomočjo razvije izvirno teoretsko o(g)rodje, s katerim prepričljivo oriše vzroke in posledice sodobnih oblik alienacije, subjektivizacije in prekarizacije delavskih odnosov v neoliberalni kapitalistični družbi.

Prepričljivo razloži, kako so marksistični pojem odtujenosti nadomestile psihopatologije ter izguba delavčeve subjektivnosti: sodobni kapitalizem skuša v neskončnost ustvarjati dobičke iz umskega dela za računalniki, kar je v okolju, ki je visokotehnološko, preobloženo z dražljaji, izjemno kaotično in hitro, vzrok za tesnobe.

Prekarizacija delavcev je temelj nove subjektivizacije, ki raztaplja obljube o progresivnosti zgodovine in lepši prihodnosti. Rešitev, ki jo predlaga, so novi modeli ekonomske in družbene organizacije, ki temeljijo na solidarnosti. Bifova pisava je akademska in zahtevna, obenem pa vznemirljiva in zabavna.

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 12
Naslov izvirnika: Il lavoro dell’anima
Prevedel: Gašper Malej
Spremna beseda: Samo Tomšič
© Maska, Ljubljana, 2013

Upor množic

Na prizoriščih svetovnih metropol se množice niso nehale upirati, toda ulična gibanja našega časa niso ustvarila trajne družbene solidarnosti in niti skupne strategije, zato so bila v 21. stoletju drugo za drugim potolčena, ne da bi pustila sled na ravni subjektivnosti. Čas je, da se otresemo hardt-negrijevskih nesmislov: multituda je beseda, ki ne pomeni ničesar, z njo se lahko zadovoljijo zgolj naivneži.

Franco Berardi – Bifo, Duša na delu

Kazalo

TELO IN DUŠA

DELO IN ALIENACIJA V ŠESTDESETIH LETIH

DUŠA NA DELU

ZASTRUPLJENA DUŠA

PREKARNA DUŠA

ZAKLJUČEK

O avtorju

Franco Berardi – Bifo, rojen v Bologni leta 1949, je italijanski pisec, svetovno znan marksistični in medijski teoretik ter kulturni aktivist. Kot bojevit mladenič je v letih 1967–1973 sodeloval v avtonomistični skupini Potere operaio, nato je ustanovil revijo A/traverso (1975–1981) in bil član ekipe Radio Alice, prve piratske radijske postaje v Italiji (1976–1978). Ker so mu grozili z aretacijo, se je zatekel v Pariz, kjer je sodeloval s Félixom Guattarijem na področju shizoanalize. Bifo je objavil več kot dva ducata odmevnih teoretskih knjig in pomembnih esejev: v zadnjih letih med drugim Mutazione e Cyberpunk (Mutacija in kiberpank, 1993), Cibernauti (Kibernavti, 1994), Felix (Feliks, 2001), The Soul at Work (Duša na delu, 2010), After the Future (Po prihodnosti, 2011) in The Uprising (Vstaja, 2012). Njegovi prispevki izhajajo v revijah Semiotext(e), Chimères, Metropoli, Musica 80 in e-flux.journal. Je koordinator Evropske šole za socialno domišljijo (European School for Social Imagination/ SCEPSI), poučeval pa je tudi na ustanovah Ashkal Alwan v Bejrutu, PEI-Macba v Barceloni in akademija Brera v Milanu ter predaval na univerzah in v socialnih centrih po vsem svetu. Poleg tega je sodeloval v številnih medijskih projektih, kot sta Telestreet in Recombinant.org. Osredotoča se zlasti na vlogo medijev in informacijske tehnologije v postindustrijskem kapitalizmu.

Ko je duša poslana na delo

Knjiga v javnosti

Franco Berardi Bifo: Človeška vrsta se končuje
intervju
Dnevnik / Objkektiv / 24. 5. 2014
Mutacija se nam dogaja, in ne moremo je obrniti nazaj. Zato moramo začeti razmišljati, kako se je lahko polastimo. Človeška vrsta se končuje. Govorimo o nastajanju nečesa drugega. Postajamo vse manj »človeški«. Zavedanje o tem je kognitivni, intelektualni predpogoj za novo obliko politične zavesti. Ta se ne bo ukvarjala s tem, kako zaustaviti katastrofo, ampak kako živeti v nečloveških pogojih.

Franko Berardi Bifo: Glavni izziv je danes tišina. Ugasniti stroj
intervju
Delo  / Sobotna priloga / 30. 5. 2014
“Če izraz terapija omenite današnjim neo-neo-neo-neomarksistom, ki se imajo za naslednike prave levice, se bodo v najboljšem primeru prijeli za glavo (nasmešek). Terapija je tradicionalno obremenjena z idejo normalizacije in nadzora, za kar sta verjetno najbolj odgovorna filozofa Félix Guattari in Michel Foucault. Vendar ne govorim o terapiji kot o procesu normaliziranja ali celo sprijaznjenja s svetom, kakršen je. Zame je terapija način za vnovično gradnjo avtonomnega posameznika in verjetno edina metoda, s katero je mogoče zdraviti depresijo.”

Zdenko Vrdlovec: Kapitalizem, bolezensko stanje
Dnevnik / 27. 5. 2014
Italijanski teoretik in aktivist Franco Berardi – Bifo (v letih 1967–1973 je sodeloval v avtonomistični skupini Potere operaio) v knjigi Duša na delu (v prevodu Gašperja Maleja je izšla pri Maski) neoliberalistično dogmatiko definira kot politiko, »katere cilj je vcepitev podjetniškega načela v vse prostore človeških razmerij«.

Franco Berardi Bifo za Studio City
TV Slovenija / 2. 6. 2014
Sposobnost dojemati, zaznavati, čutiti stvari, ki se jih ne da povedati, izraziti z besedami. To je solidarnost. Nevrototalitarizem, če temu rečemo tako, je nekakšen izbris solidarnosti. Gre za izgubo empatije, sposobnosti zavedanja navzočnosti drugih.

Marcel Štefančič jr.: Odhod delavk iz tovarne
Mladina / 6. 6. 2014
Kognitivni delavci ne delajo več tovarnah, ampak pred zaslonom, pred računalnikom. In točno, ne ždijo več pred tekočim trakom, ampak pred tipkovnico. Kar je napredek, ne. »Vsi počnemo isto stvar,« pravi Franco Berardi Bifo, avtor sijajne knjige Duša na delu, ki je v prevodu kognitivca Gašperja Maleja izšla tudi pri nas. »Sedimo pred zaslonom in pritiskamo na tipkovnico, nato pa ustroj mehanizmov spreminja našo dejavnost v arhitekturni načrt, televizijski scenarij, kirurško operacijo, premik štiridesetih kovinskih zabojev ali catering za restavracijo.«

Franco Berardi Bifo, italijanski medijski teoretik
TV Slovenija / Osmi dan / 22. 5. 2014

Knjižne zbirke