8 EUR

Zbirka Posebne izdaje
Edited b Maja Žerovnik
12 x 16 cm, 142 strani
©Maska, Ljubljana, 2003
ISBN 961-91078-1-0

Posebne izdaje

Maja Žerovnik (ur.): Memory, privacy, spectatorship

8 EUR

V Maskinem založništvu je kot posebna žepna knjižna izdaja izšel zbornik teoretskih tekstov Memory, privacy, spectatorship (uredila ga je Maja Žerovnik), ki prinašajo vpogled v dosedanji opus Janeza Janše, verjetno edinega ustvarjalca s področja scenskih umetnosti pri nas, ki mu ni tuj niti teoretski diskurz niti pedagoško in uredniško delo. Teoretski teksti se dotikajo tako Janševega gledališko-izvajalskega in konceptualnega opusa (predvsem Camillovega konceptualnega niza ter zadnjih del), kakor tudi njegovega teoretskega dela (z osrednjim delom Jan Fabre – La discipline du chaos, le chaos de la discipline (Armand Colin, Paris, 1994).

Tako se o predstavi Q & A – Very Private, Very Public! v tekstu Tear-jerkers and Mindgames razpiše belgijski teatrolog in poznavalec sodobnih scenskih umetnosti, profesor na Gledališki akademiji v Antwerpnu, Luk Van den Dries, o Camillo Memo 4.0: Kabinet spominov piše folozofinja, kustosinja in video umetnica Marina Gržinić, Irena Štaudohar se v razdelku spominov loti analize Hrvatinove Celice, prdstave Camillo Memo 1.0: Construzione del Teatro iz milanksega Piccolo Tatero se loti Tatjana Greif, prerez predstav pod naslovom Rhetorics of Looking opravi Barbara Orel, o Drive in Camillu piše urednik Ballet Internationala Arnd Wesemann, o precepu Hrvatinovega dela med gledališčem, teorijo in performansom pa beograjski teoretik Miško Šuvaković. – Publikacija, ki je izšla v Angleščini prinaša še Izbrano bibliografijo člankov o delih Janeza Janše, natančno popisan opus scesnkih del ter še izbrano bibilografijo publikacij Janeza Janše kot teoretika, urednika in kritika.

Zbirka Posebne izdaje
Edited b Maja Žerovnik
12 x 16 cm, 142 strani
©Maska, Ljubljana, 2003
ISBN 961-91078-1-0

Kazalo

PRIVATE / PUBLIC
Luk Van den Dries, Tear-jerkers and Mindgames

MEMORY
Marina Gržinić, Memory Cabinets
Irena Štaudohar, Memory ad Perspective

SPECTATORSHIP
Barbara Orel, Rethorics of Looking

POLITICS OF VISION
Tatjana Greif, Images Seen – Freedom Captured. Giulio Camillo in The Age Of Information

READY MADE THEATRE
Arnd Wesemann, The Seducer

THEATRE VS. THEORY
Miško Šuvaković, Theatre in Theory: Performativity Of Theory

THE ART OF MISUNDERSTANDING
Jedrt Jež, Misunderstanding the Art’s Most Powerful Weapon
An interview with Emil Hrvatin

SELECTED BIBLIOGRAPHY ON WORKS BY EMIL HRVATIN

WORKS BY EMIL HRVATIN

SELECTED WRITINGS BY EMIL HRVATIN

Knjižne zbirke