11,27 EUR

Zbirka TRANSformacije, knjiga št 2
Spremna beseda:
© Maska, Ljubljana, 1998

Zbirka TRANSformacije

Blaž Lukan: Dramaturške figure – Eseji o današnjem gledališču

11,27 EUR

Dramaturške figure so ‘tranzicijska knjiga’ tako za Lukana kot za gledališko okolje, v katerem je nastala. Pri Lukanu gre za ‘osamosvajanje’ pozicije v dialogu z ustvarjalci in njihovim delom, kar je najbolj razvidno iz zadnjega dela knjige. Lukanova posebnost je, za razliko od ‘tde teorije’, ki prevladuje v Sloveniji zadnjih desetih let in ki se je še posebej profilirala znotraj polja filma, ‘mehkost’ njegovega pristopa … Lukanov diskurz je diskurz dramaturga, ki je izstopil iz gledališkega stroja, da bi se z njim še bolj intenzivno spopadel.

Če je bila knjiga Dramaturške replike (Knjižnica MGL, 1991), teoretski prvenec Blaža Lukana, zasidrana v (praktični) dramaturgiji, četudi je bila ta ves čas prežeta z izrazito osebnim, esejističnim koloritom avtorja, je njena naslednica Dramaturške figure (1998) svojemu personalnemu aspektu poskušala priskrbeti trdnejše teoretske temelje. Knjiga Dramaturške figure je v resnici biografska epizoda misleca in gledalca različnih uprizoritvenih form, njegova glavna preokupacija je podeljevanje imen, figur, primernic tistemu, kar je na odru vznikalo kot Realno.

Tudi sam avtor priznava, da so Dramaturške figure manj odvisne od prakse, saj se je v obdobju njihovega nastajanja vse močneje uveljavljal kot eden osrednjih domačih gledaliških kritikov in esejsitov. Knjiga je razdeljena v tri dele: poglavja Platoji, Modeli in Figure.

Zbirka TRANSformacije, knjiga št 2
Spremna beseda:
© Maska, Ljubljana, 1998

Kazalo

Emil Hrvatin: ‘MEHKA TEORIJA’ DRAMATURŠKIH FIGUR

PLATOJI

MODELI

FIGURE

OPOMBA O PRVIH OBJAVAH BESEDIL

IMENSKO KAZALO

O avtorju

Pesnik, dramaturg in publicist Blaž Lukan se je rodil 22. novembra 1955 na Ptuju. Študij dramaturgije je opravil na AGRFT med leti 1974 in 1979, diplomiral pa je leta 1991. Leta 2006 pa je doktoriral. Bil je umetniški vodja dveh slovenskih gledališč, med leti 1985 in 1988 v Gleju, nato pa do leta 1993 v SLG Celje, kjer je najpogosteje sodeloval pri projektih kot dramaturg. Med leti 1993 in 2000 je bil samostojni kulturni ustvarjalec, nato komentator pri dnevniku Delo. Leta 2006 je postal docent za dramaturgijo na AGRFT v Ljubljani. Ob svojih dramaturgijah v Celju in tudi MGL se je uveljavil predvsem kot gledališki kritično-analitični kronist in teoretik. Delal pa je na mnogih področjih in ga poznamo tudi kot esejista, pisca leksikonov, priročnikov, delovnih zvezkov za osnovne šole, dramatizacij in avtorskih besedil. Izdal je več pesniških zbirk.

Knjižne zbirke