12,52 EUR

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 8
208 strani, format 17 x 24 cm
©Maska, Ljubljana, 2002
ISBN 961-90309-8-2

Zbirka TRANSformacije

Marina Gržinić – Mauhler (ur.), Stelarc

12,52 EUR

Knjiga s podnaslovom Politična proteza in vednost telesa je tudi v svetovnem merilu prva izčrpna monografija o Stelarcovem delu. Čeprav so na voljo številni katalogi, besedila ter vizualne in besedilne reference, doslej še ni bila objavljena niti ena knjiga, ki bi bila v celoti posvečena Stelarcu.

V pričujoči knjigi so zbrani in popisani vsi najpomembnejši Stelarcovi projekti, skupaj s številnimi estetskimi in zgodovinskimi mnenji o njih, tu so objavljena Stelarcova temeljna besedila ter evidentirani njegovi zgodovinski posegi v telo, nove medije, virtualna okolja in telematske umetnosti.

V knjigo nas uvedejo pomembna Stelarcova besedila, ki jim sledijo podrobna vizualna in besedilna predstavitev njegovih ključnih projektov. Knjiga prinaša eseje o Stelarcovem delu, ki so jih napisali Arthur in Marilouise Kroker, Timothy Murray in Marina Gržinić.

Knjiga je teoretski, filozofski in kritiški vpogled v Stelarcovo delo, njegove prelomne, zgodovinske in v prihodnost zazrte vizije telesa, novih tehnologij. Knjiga vzpostavlja temelje za manifest-testament Stelarcove produktivne, inventivne in pionirske investicije oziroma pristopa k umetnosti novih medijev.

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 8
208 strani, format 17 x 24 cm
©Maska, Ljubljana, 2002
ISBN 961-90309-8-2

Citat iz knjige

Avstralski scenski umetnik, ki si je nadel ime Stelarc, “je uporabljal medicinske pripomočke, protetiko, robotiko, sisteme navidezne resničnosti in interneta, vse to z namenom, da bi stopnjeval in razširil parametre telesa. Nastopal je že s tretjo roko, z navidezno roko, z navideznim telesom, z industrijskima robotskima rokama, s skulpturo želodca, s šestnožnim hodečim robotom.

Spričo kroničnega zaostajanja telesa naša kulturna zavest o pomembnosti dveh ključnih tehnoloških panog – digitalnosti in biogenetike – caplja daleč za trenutnimi in prihodnjimi modifikacijami telesa znotraj biotehnološke kulture. Če nam je všeč ali ne, vsi skupaj smo pustili za seboj mehanske podobe telesa iz moderne dobe ter se napotili na območje genetsko modificiranih teles sedanjosti in prihodnosti. Stelarcovo uprizarjanje genetsko modificiranega telesa je kot talisman, ki nas vodi proti zavedanju o telesu kot genskem stroju. Že zdaj bivamo na območju arhitekture Stelarcove umetniške vizije.

O urednici

Marina Gržinić(1958), slovenska filozofinja, teoretičarka in umetnica. Je ena pomembnejših teoretičark in kritičark na področju umetnosti v Sloveniji. Od osemdesetih let dalje skupaj z Aino Šmid ustvarja umetniške video projekte in kratke filme.

Kazalo

Uvod

Stelarc
PARAZITSKE VIZIJE: IZMENIČNE, INTIMNE IN NEPROSTOVOLJNE IZKUŠNJE

Stelarc
NEPROSTOVOLJNO, TUJE IN AVTOMATIZIRANO: KOREOGRAFIRANJE TELES, ROBOTOV IN FANTOMOV

VIZUALNO-TEHNOLOŠKA PREDSTAVITEV STELARCOVIH PROJEKTOV

Arthur in Marilouise Kroker
ZDAJ SMO VSI STELARCI

Timothy Murray
KODA PARADOKSA ODVRŽENE KOŽE: STELARC “IN” FILOZOFSKI PING

Marina Gržinić
STELARC – POLITIKA TELESA

Bibliografija

Knjiga v javnosti

Jaka Železnikar: Stelarc – politična proteza in vednost telesa
Mladina / 28. 5. 2002
Na začetku svojega delovanja izvaja suspenzije – svoje telo prebodeno s kavlji na različne načine in v različnih položajih ali ‘koreografijah’ obeša v različne prostore, tako naravne kot urbane. Sledi intenzivno ukvarjanje z tehnološko razširitvijo in nadgradnjo telesa kar vključuje vsiljeno oz. neprostovoljno gibanje, ki ga na njem izvaja bodisi občinstvo, fizično oddaljeno občinstvo (preko interneta) ali avatar, virtualna identiteta, ki je lahko zgolj program.

Knjižne zbirke