25 EUR

Posebne izdaje
Uredili: Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli
©Maska in AGRFT, 2010
ISBN 978-961-6572-24-8

Posebne izdaje

Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja

25 EUR

Znanstvena monografija Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. sotletja si jemlje za predmet svojih raziskav slovensko gledališče v preteklem stoletju. Gre za konstitutivno stoletje slovenskega gledališča, saj ga je to dokončno utrdilo in potrdilo kot moderno, evropsko in profesionalno utemeljeno družbeno, kulturno in umetniško institucijo.

Dejstvo, da je monografija nastala natanko deset let po koncu stoletja, je nemara razlog, da se njeni prispevki lahko odmaknejo od doslej prevladujočih modelov slovenskega gledališkega zgodovinopisja. Študije v tej knjigi tako predstavljajo pomembno širitev, dopolnilo in revizijo gledališke zgodovine na Slovenskem, hkrati pa prispevajo k nadaljevanju razprave o vrednotenju posameznih gledaliških zvrsti, obdobij, dosežkov in osebnosti obravnavanega časa.

V primerjavi z dosedanjimi publikacijami ponujajo prispevki tudi temeljitejši vpogled v tradicionalno marginalizirane gledališke pojave, v recepcijo in družbeno kontekstualizacijo gledališke umetnosti. Ravno »kontekstualna analiza gledališkega dejanja« (De Marinis) je bila vodilo raziskav, na katerih temeljijo objavljeni prispevki, ki se sicer po pristopu k temi in načinu obdelave razlikujejo. Segajo od celovitih preglednih razprav o gledališkem občinstvu (Aleš Gabrič: Družbena in družabna vloga gledališke dejavnosti na Slovenskem v 20. stoletju), odrskem govoru (Katarina Podbevšek: Spreminjanje odrske govorne estetike v slovenskem gledališču 20. stoletja) ali sodobnem plesu (Bojana Kunst: Plesni in koreografski koncepti v slovenskem sodobnem plesu) preko temeljnega uvida v parcialno polje ali pomensko kategorijo, kot npr. gledališko režijo (Blaž Lukan: Evropeizacija slovenskega gledališča: rojstvo moderne režije), uprizarjanje antične drame (Barbara Sušec Michieli: Težave s klasiko in z zgodovino: starogrška tragedija v slovenskem gledališču 20. stoletja), konstruktivizem v slovenskem gledališču (Martina Vovk: Tržaški konstruktivizem in gledališče. Scenski osnutki Avgusta Černigoja in Eduarda Stepančiča), dramatiko (Denis Poniž: Prolegomena k raziskavi vloge in pomena slovenske dramatike in gledališča pri prehodu iz totalitarnega v demokratični sistem od leta 1960 do 1990) in performans (Barbara Orel: K zgodovini performansa na Slovenskem. Eksperimentalne gledališke prakse v obdobju 1966-1990) do študije primera (Maja Šorli: Dediščina Tomaža Pandurja v SNG Maribor).

V knjigi je tudi prvič objavljen zapis koreografinje in plesalke Ksenije Hribar Plesna učna ura v Cankarjevem domu, dodano ji je bogato fotografsko gradivo in povzetki besedil v slovenskem in angleškem jeziku

Posebne izdaje
Uredili: Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli
©Maska in AGRFT, 2010
ISBN 978-961-6572-24-8

O urednikih

Blaž Lukan je docent za področje dramaturgije na UL AGRFT. Ukvarja se s teoretsko refleksijo dramske in scenske prakse, z raziskovanjem vloge dramaturgije kot scenske prakse v sodobnih scenskih umetnostih in zgodovini, z gledališko kritiko in s publicistiko, praktično dramaturgijo v gledališču in pri filmu ter pisanjem za sceno. Je član uredništva revije Amfiteater ter predsednik Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Knjige: Dramaturške replike (1991), Gledališki pojmovnik za mlade (1996), Dramaturške figure: eseji o današnjem gledališču (1998), Iščemo gledališče (2000), Slovenska dramaturgija: dramaturgija kot gledališka praksa (2001), Tihožitja in grimase: gledališke ekspresije (2007).

Kazalo

Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli
Slovensko gledališče 20. stoletja v dinamičnih procesih spreminjanja umetnostnih in družbenih norm

Aleš Gabrič
Družbena in družabna vloga gledališke dejavnosti na Slovenskem v 20. stoletju

Blaž Lukan
Evropeizacija slovenskega gledališča: rojstvo moderne režije

Barbara Sušec Michieli
Težave s klasiko in z zgodovino: starogrška tragedija v slovenskem gledališču 20. stoletja

Martina Vovk
Tržaški konstruktivizem in gledališče. Scenski osnutki Avgusta Černigoja in Eduarda Stepančiča

Katarina Podbevšek
Spreminjanje odrske govorne estetike v slovenskem gledališču 20. stoletja

Denis Poniž
Prolegomena k raziskavi vloge in pomena slovenske dramatike in gledališča pri prehodu iz totalitarnega v demokratični sistem

od leta 1960 do 1990

Barbara Orel
K zgodovini performansa na Slovenskem. Eksperimentalne gledališke prakse v obdobju 1966-1986

Bojana Kunst
Plesni in koreografski koncepti v slovenskem sodobnem plesu

Ksenija Hribar
Priloga: Plesna učna ura v Cankarjevem domu

Maja Šorli
Dediščina Tomaža Pandurja v SNG Maribor

Knjiga v javnosti

Slavko Pezdir: Zgodovinjenje uprizoritvenih praks
Delo / 13. 10. 2011
Zgodovinar Aleš Gabrič, ki je prispeval študijo Družbena in družabna vloga gledališke dejavnosti na Slovenskem 20. stoletju, je opozoril, da je poklicno gledališko ustvarjanje pri nas začelo prevladovati nad ljubiteljskim šele po pojavu potrošništva ter da je očaranost nad gledališčem času številnih novih medijev mnogo manjša, kot je bila nekoč.

Barbara Orel o eksperimentalnih gledaliških praksah na Slovenskem, v svinčenih sedemdesetih
Radio Slovenija / ARS program / Oder / 30. 9. 2011
Odločitev je bila na začetku te raziskave prav pragmatična. Ko smo v naši raziskovalni skupini na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo začeli raziskovat marginalne in subkulturne družbene prakse, ki so potekale v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, sem se odločila za sedemdeseta. Iz praktičnih razlogov. Do konca šestdesetih so eksperimentalne gledališke prakse že raziskane, osemdeseta in devetdeseta so lepo evidentirana, sedemdeseta pa se razpirajo kot neka praznina

Knjižne zbirke